• slide
  • slide
  • slide
  • slide
11/03/2019: Presse
Fællesskabet er omdrejningspunkt i vision for fremtidens bolig

Et nyt visionsprojekt ved navn Almanakken gentænker måden, vi lever og bor på – og måden vi knytter fællesskaber på.

 

Fællesskabet er det centrale hovedgreb i KANT arkitekters nye visionsprojekt Almanakken. Inspirationen kommer fra en global tradition for cirkelrunde boformer og fæstningsværker, der spænder lige fra vikingetidens geometriske Trelleborge, anlagt på strategiske steder rundt omkring i Danmark, til de cirkelformede klyngehuse Tulou, som præger landskabet i det sydøstlige Kina.

Det er bygningsværker, som er harmoniske, næsten formelle, i deres ydre udtryk, men som rummer indre gårdrum, som typisk er både spraglede og oplevelsesrige.

 

Inspireret af disse bygningsværker, og med en målsætning om at skabe en bebyggelse, der i hele sin udformning inviterer til fællesskab, har KANT arkitekter skabt Almanakken.

 

Huset er disponeret som et cirkelslag omkring et gårdrum, hvor stueetagen fremstår delvis åben. På én og samme tid defineres således et afgrænset fællesskab, mens der skabes kontakt til det omkringliggende landskab og opstår mulighed for at dyrke naboskabet med de øvrige huse.

 

Fællesarealer med omtanke

Stueetagen rummer de fællesaktiviteter, som benyttes af hele bebyggelsen, mens boligerne ”løftes op” under et stort sammenhængende tag, hvor der bliver plads til terrasser, væksthuse og atelierer. På den måde er den private sfære intakt, og beboerne kan trække sig tilbage i ”eget hus”, mens fællesskabet bliver et besnærende tilvalg, som altid er visuelt tilstede.

 

”Fællesskaberne har det ofte bedst, hvis de er håndgribelige og overskuelige. Bliver de for store, mister vi let den følelse af samhørighed og ansvar, som er forudsætningen for, at vi deler et univers. Derudover er det vores erfaring, at fællesskabet trives bedst, når det ikke er noget, som forventes af andre, men derimod står som et tillokkende dagligt alternativ. Det er den bevidsthed, som har været vores udgangspunkt i arbejdet med projektet,” siger partner i KANT arkitekter Karl-Martin Buch Frederiksen og fortsætter:

 

”Vi har haft et ønske om at skabe et sted, hvor både nærheden til naturen og bevidstheden om at være del af et fællesskab konstant er tilstede for den enkelte beboer. En bolig som tilbyder noget særligt – noget som ikke findes i andre boformer,” siger han.

 

Ifølge ham er Almanakken at forstå som et mikrokosmos. Husene kan både sættes sammen til små kvarterer, hvor man hører hjemme, og kvartererne kan igen samles til landsbyer med pladser, stræder, foreningsliv og alt det, der skaber en bydel. Det skal nemlig helst ikke bare blive et sted, hvor man bor - det skal gerne være et sted, hvor man lever, understreger han.

 

Ikke kun for de unge

Almanakken henvender sig til en bred gruppe af mennesker – det er en boform, som ikke er målrettet én bestemt aldersgruppe.

 

”Den er både for det unge par, som gerne vil bytte lejligheden i byen ud med et sted, hvor der er højere til loftet. Men den er også for dem, som gerne vil have en bolig, som fungerer som ramme om et aktivt seniorliv. Dem hvor børnene er flyttet hjemmefra og som har tiden, ressourcerne og lysten til at stifte nye venskaber. Dem som ikke er færdige med at realisere sig selv, og som aldrig nogensinde kunne drømme om at lade sig parkere på sidelinjen. Det er det, vi mener, når vi siger, at den ikke er aldersformateret, men henvender sig til aktive og nysgerrige mennesker,” supplerer partner Sebastian Soelberg, som er ankermand på den første konkrete udmøntning af visionen om Almanakken. 
 

Første klyngehuse på vej

Det cirkelformede projekt har været flere år undervejs. Først i forbindelse med udvikling af et konkret sjællandsk boligprojekt, siden i forbindelse med en idékonkurrence for Realdania i Ringkøbing og nu – tre år senere – tegner det til, at projektet snart kan realiseres.

 

I al fald er Boligkontoret Danmark og Boligselskabet Nordsjælland i fuld gang med at forhandle med kommuner på både Sjælland og i Jylland om at blive den kommune, hvor de første huse opføres.

 

”Det har været en lang rejse, at skabe det overordnede projekt – og der har også været bump på vejen. Men vi kunne mærke, at vi havde fat i noget spændende her; at der var noget vigtigt på spil. Der var simpelthen ingen af os, som kunne slippe projektet igen. Og i stedet for at droppe det, har vi derfor udviklet og kvalificeret det løbende, så det koncept, vi står tilbage med i dag, har langt flere perspektiver end det oprindelige forlæg,” slutter Sebastian Soelberg.

 

Visionsprojektets navn, Almanakken, rummer en henvisning til årstidernes skiften og naturens cirkulære regelmæssighed.

 

--------------------

 

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef
Jonas Vadstrup
E: jva@kant.dk
T: 2222 9360