• slide
  • slide
08/02/2018: Presse
Den nye Holbæk Realskole rejser sig

Holbæk Private Realskole i Nordvestsjælland har de senere år oplevet voksende interesse og stigende elevtal. Af samme grund udvider skolen nu kapaciteten – både med nye klasselokaler, klubfaciliteter, udearealer og café. Fredag den 9. februar er der rejsegilde.

 

I denne uge er der rejsegilde på udvidelsen af Holbæk Private Realskole. KANT arkitekter har slået stregerne til skoleudvidelsen, hvoraf den mest markante nyskabelse er en udskolingsbygning. Den skal med sine tre fulde etager og en udnyttet tagetage danne ramme for de ældste af skolens elever, nemlig 7.-10. klasserne.

 

Den nye udskolingsbygning spejler skolens eksisterende bygninger med det klassiske saddeltag, gavlmotivet og farveholdningen. Alligevel markerer udvidelsen sig som en ny og anderledes bygning. Den dobbelthed ses også i materialevalget, hvor facaden kommer til at stå i råt cortenstål og – til trods for forskelligheden fra de øvrige bygninger – alligevel indpasser sig med visuel reference til skolens varme, mørkerøde teglsten. 

 

Den arkitektoniske ambition om på én og samme tid at indpasse sig og at markere en forskellighed, rummer samtidig en pædagogisk dimension. Skolens elever må nemlig gerne kunne mærke skiftet fra mellemtrin til udskoling – og her understøtter det fysiske skifte til nye rammer elevernes mentale gearskifte, når de rykker op i de ældre klasser..

 

Lægger op til differentieret undervisning

Indenfor i den nye udskolingsbygning vil hver etage blive disponeret, så én årgang med tre tilhørende klasseværelser placerer sig omkring et fællesareal. Fællesarealet organiseres, så det er opdelt i mindre enheder, hvori elever kan arbejde i større og mindre grupper.

 

»Skolen er i dag markant forandret i forhold til den skole, mange af os selv var børn i engang. Skoledagen er blevet længere, undervisningen mindre stereotyp, mindre stillesiddende og langt mere tværfaglig. De pædagogiske idealer har med andre ord flyttet sig på en række områder. I Holbæk har det været et omdrejningspunkt, at skabe en skoleudvidelse som peger fremad og matcher de pædagogiske idealer«, siger Uffe Bay-Smidt, partner i KANT arkitekter. 

 

Det rå og det varme

For at skabe mulighed for at arbejde med differentierede undervisningsforløb og med forskellige indlæringsmetoder for de enkelte elever bruges facadens vinduer som et aktivt element på lige fod med den øvrige møblering. Med et simpelt greb udvides de almindelige vindueskarme til at omfatte nye funktioner. Nogle steder trækkes vinduet ned i højde og indrettes som en sidde-niche. Andre steder placeres vinduets bund i bordhøjde og kan bruges som en koncentreret arbejdsstation for 2-3 elever. Og endelig etableres der vinduer som strækker sig fra gulv til loft og bliver et ”udkigspunkt”, hvorfra man kan følge legen i skolegården og se hvem der vinder frikvarterets fodbold- eller basketballkamp. 

 

Nicherne er beklædt med træ, hvilket giver et varmt udtryk i facadernes vindueshuller og fungerer som en kontrast til facadernes vægge, som udføres i rå betonelementer. 

 

Om Holbæk Private Realskole

Holbæk Private Realskole blev oprettet i 1846. Skolen har 68 lærere og 591 elever fordelt på 0.-10. klassetrin. Skolen tager udgangspunkt i det hele barn og har fokus på at styrke elevernes lyst til at lære – og deres evne til at lære på forskellige måder og sammen med andre.   

 

De nuværende skolebygninger er opført som kommuneskole i 1955 og blev i 2005 overtaget af Holbæk Private Realskole. 
 

Fakta om Holbæk Private Realskole
Beliggenhed / Absalonsvej 25, 4300 Holbæk
År / 2016-
Areal / 1500 m2 ny udskolingsbygning, 145 m2 ny klubbygning, 180 m2 ombygning af omklædningsrum og depoter.
Bygherre / Holbæk Private Realskole
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Thing & Brandt
Ingeniør / Aksel V Jensen
Entreprenør / BNS
Rolle / Totalrådgiver

Yderligere oplysninger om Holbæk Private Realskole:
Kommunikationschef Jonas Vadstrup 
KANT arkitekter 
+45 2222 9360
jva@kant.dk