16/09/2019: Presse
Dansk arkitektvirksomhed vil forudsige, hvordan vi kommer til at leve og lære i fremtiden

KANT arkitekter forstærker deres kerneforretning med fremtidslaboratoriet Agenda. Igennem fremtidsforskning og innovationsprojekter er det ambitionen, at Agenda skal gå forrest og sætte nye standarder for, hvordan vi lever og lærer i fremtiden.

 

(See the english version here)

 

KANT arkitekter er funderet i den skandinaviske byggeskik og har over 100 realiserede undervisnings- og boligprojekter i Danmark. Med etableringen af Agenda retter de nu også et stærkt fokus på fremtidsforskning og innovationsprojekter – og det internationale marked. Arkitektbranchen har ikke før haft det lange lys på og forsøgt at samle al den forskning, der kan give fingerpeg om, hvad tidens og fremtidens teknologiske kvantespring kommer til at betyde for den måde, vi indretter os på derhjemme, i skolerne og i byrummet. Det vil KANT arkitekter lave om på med Agenda.

 

”KANT arkitekter har et skarpt fokus på den måde, vi lever og lærer på, når vi tegner bolig- og undervisningsbyggeri i Danmark. Vi ved, at teknologi og samfundsudvikling vil påvirke, hvordan vi indretter os i fremtiden, men det er endnu et temmelig uudforsket felt. Vi stiller nu skarpt på, hvordan vi gerne vil indrette os, så vi sikrer, at vi får mennesket i centrum for udviklingen, og ikke bare lader teknologi og tilfældigheder sætte retningen. Vi ønsker at ruste både branchen og samfundet til at bygge fremtidens boliger, byrum og undervisningsinstitutioner. Det er hovedformålet med Agenda”, siger Morten Stahlschmidt, administrerende direktør hos KANT arkitekter.

 

Karl-Martin Buch Frederiksen, partner hos KANT arkitekter og ansvarlig for Agenda, tilføjer:

 

”Og så befinder vi os i en tid, hvor de massive miljømæssige udfordringer og de teknologiske kvantespring kommer imod os på samme tid. Vi kan med andre ord se ind i en fremtid, hvor vores byer, boliger og uddannelsesinstitutioner skal omstilles til en bæredygtig fremtid – og hvor teknologiens muligheder vil reformere de rum, vi lever og lærer i.”

 

Fremtidsforskningen som fundament
Med afsæt i fremtidsforskning og fremtidsanalyser skal Agenda forudsige, hvilke strømninger og ændringer vores samfund vil stå overfor i fremtiden – forudsigelser som fx byer og universiteter kan bruge til at sætte langsigtede, robuste og bæredygtige mål.

 

Karl-Martin Buch Frederiksen forklarer, hvorfor det er relevant at arbejde med fremtiden og forudsigelser:

 

”Man snakker om disruption i mange brancher, men det er kun begyndelsen. Inden længe vil vi se en global disruption, hvor teknologien vil vende op og ned på vores adfærdsmønstre – og det skal vi forberede os på. ”

 

Han fortsætter: ”Med nye teknologier som kunstig intelligens og Machine og Deep learning, hvor computere groft sagt selv vil være i stand til at generere viden, kan vi forberede os på, at vores boliger og uddannelsesinstitutioner vil ændre sig radikalt i fremtiden. Teknologien vil ændre vores måde at lære på, og alle uddannelsesinstitutioner vil skulle sætte spørgsmålstegn ved de måder, de underviser på – ligesom de skal forholde sig til, hvad der rent faktisk er relevant at lære, nu hvor computeren kan gøre så meget af arbejdet. Og det er det, Agenda skal hjælpe med: at finde nye, gennemtænkte og bæredygtige veje ind i fremtiden. ”

 

 

Nye samarbejdsrelationer er nøglen til innovation
Agendas arbejde adskiller sig fra KANT arkitekter ved at tage afsæt i både den fysiske og digitale arkitektur. Det er missionen at skabe nye samarbejdsrelationer, hvor folk bringes sammen med forskellige fagdiscipliner og interesser for at skabe innovative løsninger til fremtidens måder at leve og lære på.

 

“Som arkitekter har vi det med at blive i vores egen faglige omgangskreds, og derfor har vi generelt svært ved at udvikle os. Agenda er nyskabende, fordi vi nedbryder barriererne til en masse andre brancher og søger viden i en lang række af fagligheder. Som fremtids- og innovationslaboratorie skal vi arbejde med mulighederne og ikke begrænsningerne. Vi skal skabe innovative løsninger og skabe fremtidens bedste byer, og det gør vi ikke ved at blive på vores egen banehalvdel eller ved at kradse i overfladen. Vi kommer til at søge dybt ned i stoffet og kigge ud i fremtiden med andre end os selv. ”

 

Agenda går i luften i midten af september og vil i løbet af efteråret komme med to udgivelser med hver ti elementer, der vil ændre vores måde at henholdsvis leve og lære på i fremtiden. Hver udgivelse vil indeholde podcasts, analysearbejde og konkrete eksempler på, hvordan vores samfund i fremtiden kommer til at ændre sig i forhold til, hvordan vi lever og lærer.

 

Læs mere om Agenda her.

 

For yderligere information:
Karl-Martin Buch Frederiksen, Partner hos KANT arkitekter og ansvarlig for Agenda

Tlf.:  +45 2240 9377 / mail: kmf@kant.dk.

 

Lise Kjær Pedersen, Kommunikationsansvarlig hos KANT arkitekter og Agenda

Tlf.: +45 2222 9314 / mail: lpe@kant.dk.