• slide
  • slide
19/04/2018: Presse
Byggeriet af den ny Bellahøj Skole er i gang

Den bevaringsværdige Bellahøj Skole i Brønshøj ved København gennemgår lige nu en større ombygning og kapacitetsudvidelse. Blandt andet får skolen en markant ny udskolingsbygning.
 

Bellahøj Skole er bygget i 1937 og ligger smukt på toppen af København med de ikoniske Bellahøjhuse i ryggen. Skolen udvides nu med et ekstra spor og 112 fritidspladser – en udfordrende opgave i betragtning af, at skolen er bevaringsværdig og i øvrigt skal være i fuld drift i hele projekterings- og udførelsesperioden.

KANT arkitekter har fokus på, at den omfattende helhedsrenovering sker med respekt for de eksisterende kvaliteter på skolen og samtidig opfylder et ønske om at skabe en mere åben bygningsstruktur, som forbinder skolens funktioner og iscenesætter udearealerne omkring skolen i højere grad, end tilfældet er i dag.
 

Skolen i byen, byen i skolen

En af de grundlæggende ambitioner i forbindelse med ombygningen er, at skolen åbner sig og i langt højere grad inviterer lokalmiljøet indenfor. Det manifesterer sig helt konkret ved en bedre adgang til skolens udearealer og et ”blåt bevægelsesdelta”, som binder skolens arealer sammen til ét stort bevægelses- og læringslandskab. De traditionelle sports- og atletikdiscipliner er indarbejdet i det blå delta, så ikke bare eleverne på skolen, men hele Bellahøj-området får mulighed for at benytte dem.
 

»Noget af det, vi gerne har villet forandre, er, at skolen med sin nuværende organisering lukker sig om sig selv. Den vender så at sige lokalområdet ryggen. Og vi tror på, at der er meget at vinde ved i stedet at invitere indenfor og gøre skolen til en aktiv del af lokalområdet – en transformation, som skoleledelsen heldigvis har været meget positiv overfor,« siger Karl-Martin Buch Frederiksen, partner i KANT arkitekter.     

 

Ny udskoling
Blandt de mest iøjnefaldende nyskabelser får Bellahøj Skole en markant udskolingsbygning, som – for ikke at optage størstedelen af skolens udeareal – ”stabler” en række af skolens funktioner og samler gymnastiksal, fællesarealer og basislokaler i én markant bygning. Derudover har man haft fokus på at optimere pladsudnyttelsen og undgå ”tomme kvadratmeter”.

»Fremtidens skole er langt mere fleksibel end fortidens. Før var det altid klassen som var enheden og de fysiske rammer bestod groft sagt af klasse- og faglokaler, gangarealer og en skolegård. I dag er undervisningen tværfaglig og det er almindelig praksis at arbejde projektorienteret og i grupper. Det stiller nye krav til bygningerne - de fysiske rammer skal så at sige kunne svare på forandrede behov og nye pædagogiske idealer,« siger Karl-Martin Buch Frederiksen og fortsætter:

 

»På Bellahøj Skole har opgaven været at finde plads til en række nye funktioner på en skole med et forholdsvis lille fodaftryk. Derfor er arealudnyttelsen og de multifunktionelle rum også kendetegnende for det endelige design. Gangene er for eksempel ikke bare gange, de fungerer også som grupperum, mødesteder og læsekroge. I det hele taget får de fleste lokaler flere funktioner og dermed flere udnyttelsesmuligheder dagen igennem.«   

 

Den nye bygning får en facade i varmebehandlet asketræ, som i hele sit udtryk har til hensigt at kommunikere leg, læring og bevægelse. 

Det samlede byggeri af den nye Bellahøj Skole forventes at stå færdigt ultimo 2020.
 

Fakta om Bellahøj Skole:

Københavnsk folkeskole med over 800 elever.

 

Skolen er bygget i 1937 og placeret bag Degnemosen og Bellahøjhusene, tæt ved Frederikssundsvej på Bispebjerg.

 

I 2007 blev skolen Danmarks første offentlige idrætsskole. Alle klasser på skolen har fem idrætstimer om ugen, og skolen har et særligt idrætsspor fra 7. - 9. klasse.

 

Bellahøjhusene bag skolen blev opført i efterkrigstidens København og stod færdige i 1957 – på daværende tidspunkt var ”skyskraberne” de højeste i landet.

 

Læs mere om projektet her.

 

 
Fakta om Bellahøj Skole
Beliggenhed / Svenskelejren 18, Brønshøj
År / 2015-
Areal / Renovering: 7.500 m² / nybyg: 2.000 m²
Byggesum / 179 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter A/S + EFFEKT
Landskabsarkitekt / Kragh og Berglund A/S
Ingeniør / NIRAS A/S
Entreprenør / NCC A/S
Rolle / Totalrådgiver: program, brugerproces, skitsering, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse

 

 

Yderligere oplysninger om Bellahøj Skole:
Kommunikationschef Jonas Vadstrup 
KANT arkitekter 
+45 2222 9360
jva@kant.dk