• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
08/11/2018: Presse
Bevaringsværdig københavnerskole renoveres med nænsom hånd

Holbergskolen i Emdrup ved København gennemgår for tiden en omfattende forvandling. Det sker med lige dele respekt for den oprindelige arkitektur og med en ambition om at skabe et flerfunktionelt og nutidigt læringsmiljø med inspirerende klasse- og faglokaler. Det er det strategiske partnerskab TRUST, som står for renoveringen af den gamle skole.

 

Holbergskolen er med sine facader i røde mursten, sadeltag med tegl, snedkerdetaljer og høje håndværksmæssige kvalitet typisk for datidens københavnske skolebyggerier.

 

”Skolen er opført i 1953 og tegnet af samme arkitekt, Carl H. Nimb, som i sin tid var med til at tegne Frederiksberg Rådhus – og det kan man faktisk godt se. Både i forhold til de overordnede arkitektoniske valg og de kvalitetsmaterialer, man har anvendt,” fortæller Uffe Bay-Smidt, som er partner i KANT arkitekter og ressourcechef i partnerskabet TRUST.

 

For ham er der således klare arkitektoniske kvaliteter, som er værd at bevare. Og derfor har der fra starten været fokus på at gennemføre en nænsom renovering i materialer af tilsvarende høj kvalitet – og med respekt for den håndværksmæssige omhu, der er lagt i de oprindelige bygninger. Samtidig har teamet fra TRUST et ansvar for at bringe den bevaringsværdige københavnerskole sikkert ind i nutiden. Det handler bl.a. om at omdanne de efterhånden noget nedslidte gangarealer og klasselokaler til et langt mere inspirerende og tidssvarende læringsmiljø, som blandt andet skal give nye pædagogiske muligheder for at arbejde med eleverne i mindre grupper.

 

”Der er sket meget på dette område. Folkeskolen er markant forandret i forhold til den skole, mange af os selv var børn i engang. For eksempel er undervisningen mindre stereotyp, mindre stillesiddende og langt mere tværfaglig. De pædagogiske idealer har simpelthen flyttet sig. Og det skal en skole i dag være i stand til at kunne matche,” forklarer Uffe Bay-Smidt.

 

Ombygningen af Holbergskolen sker samtidig med, at skolen er i drift, og forventes at være endeligt afsluttet i første halvår 2019.
 

Om TRUST

Det strategiske partnerskab TRUST bygger og renoverer en lang række københavnske skoler og daginstitutioner. I TRUST arbejder arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører side om side med bygherre fra Byggeri København. Man har kort sagt samlet alle fagligheder på ét kontor med det formål at bygge fremtidens skoler og daginstitutioner i København.

Den grundlæggende idé i TRUST er, at man, ved at arbejde tættere sammen i et forpligtende partnerskab, bliver bedre til at dele erfaringer og finde fælles løsninger på tværs af faggrænserne, og at man derigennem kan systematisere den proces, hvor erfaringer fra det ene byggeri tages med til det næste.

Partnerskabet TRUST består af Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og KANT arkitekter.

 

 

Fakta om renovering af Holbergskolen:
 
Beliggenhed / Frederiksborgvej 216, København NV
År / 2017-2019
Areal / 9.500 m²
Byggesum / 82 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, Byggeri København
Arkitekt / KANT arkitekter / Nøhr & Sigsgaard
Landskabsarkitekt / GHB Landskab
Ingeniør / DOMINIA / Norconsult
Entreprenør / Enemærke & Petersen
Samarbejdsform / strategisk partnerskab