undervisning / skole
01_Vesterbro_bibliotek_2200x1400.jpg

Vesterbro Bibliotek & Kulturhus

»Transformationen af Vesterbro Bibliotek og Kulturhus har skabt et multianvendeligt hus med plads og rum, som samler lokalområdet«

Mindre end et år efter første møde er de fysiske rammer for Vesterbro Bibliotek og Kulturhus blevet ombygget og huser nu også det nye 10. klassecenter Vest. Den hurtige omsætning fra vision til virkelighed er opnået i det strategiske samarbejde ByK med TRUST, hvor vi har vi stået for ombygning og indretning af det nye 10. klassescenter for ca. 130 elever. Skolen indeholder klasselokaler, pause- og fællesområder samt administrative funktioner, mens flere af kulturhusets faciliteter samtidig er blevet gennemgående renoveret. Det multifunktionelle hus indeholder udover 10. klassecenteret også café, bibliotek, lokalhistorisk arkiv, klublokaler, værksted og lokal-tv, hvilket gør huset til et lokalt samlingspunkt, som bliver brugt af mange forskellige mennesker på Vesterbro.

Beliggenhed / Lyrskovgade 4, København V
År / 2018
Areal / 2.000 m²
Byggesum / 24 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Ingeniør / Norconsult A/S & DOMINIA A/S
Entreprenør / Enemærke & Petersen A/S
Rolle / Arkitektrådgiver:, brugerinddragelse, skitsering, projektering og fagtilsyn

EKSEMPELVÆRDI

Bygningen har tidligere huset en badeanstalt, og er tegnet af Poul Holsøe i 1930, som nok er bedre kendt for at stå bag den Hvide Kødby få kilometer derfra. Arbejdet med den bevaringsværdige bygning har haft fokus på en respektfuld renovering med robuste materialer og bevaring af de originale detaljer, som stadig er tilbage i huset efter mange års brug. Bl.a. er den originale sildebensparket og de svungne håndlister bragt tilbage til sin originale stand i en af husets trappeopgange. Bedre tryghed, sammenhæng og synlighed af kulturhusets aktiviteter har desuden været højt på brugernes ønskeliste. Derfor er adgangsforhold og flow i bygningen tilpasset de nye funktioner. Der er sikret tilgængelighed til alle etager, og der er etableret en ny hovedindgang, som giver huset en indbydende og åben karakter. Indgangspartiet er udført på en ambitiøs, men nænsom måde, med genbrugstegl fra samme periode. Det har været ambitionen at fremhæve den stringente arkitektur, og tilføre den en nutidig kvalitet, der passer til de nye behov. 

ØKONOMI OG VÆRDIFORØGELSE

En af ambitionerne for Københavns Kommune har været bedre udnyttelse af kvadratmeter – også om aftenen. Både skole og kulturhus er derfor indrettet med multianvendelige lokaler med forbedret indeklima, som har resulteret i en højere udnyttelse af byens værdifulde kvadratmeter end hvad der er sædvane for både undervisnings- og kulturinstitutioner. Kulturhusets funktioner er omdisponeret med henblik på bedre sammenhæng og hensyn til de forskelligartede behov. Der er etableret ny frokoststue for alle husets ansatte, der med en central placering og udsigt over Enghaveparken fungerer som et nyt socialt samlingspunkt, der giver grobund for den synergi, som har været succeskriteriet. Projektet er udviklet i dialog med de mange interessenter i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus og de forskellige faste lejere samt Ungdomsskolen. På baggrund heraf har der været fokus på sammenhængen mellem en ny skole med mange kulturelle og læringsmæssige tilbud til sine elever, og et eksisterende bibliotek og kulturhus med nye brugermuligheder. Resultatet er både en velfungerende skole og kulturhus, der har gensidig gavn af hinanden på samme adresse.

Projektet er både tegnet og udført af det strategiske partnerskab TRUST, som bygger og renoverer en lang række københavnske skoler og daginstitutioner.