undervisning / skole

Vanløse Skole

Ny bygning og ombygning af eksisterende skole

Med Vanløse Skoles nye klimaprofil opstod behovet for seks nye basislokaler og 100 KKFO-pladser. De er etableret i en ny, selvstændig ’klimapavillon’ i skolegården til naturfagsundervisning. Den eksisterende skole, som er i bevaringsværdiklasse 5, er blevet ombygget og helhedsrenoveret efter de seks indsatsområder i Københavns Kommunes metodik for helhedsrenoveringer.

Beliggenhed / Ålekistevej 121, Vanløse
År / 2010-2014
Areal / 1300 m² nybygning + 3000 m² ombygning/helhedsrenovering
Byggesum / 55 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune v. KEjd
Arkitekt / KANT arkitekter A/S / Dorte Mandrup Arkitekter
Landskabsarkitekt / 1:1 landskab
Ingeniør / COWI A/S (totalrådgiver)
Entreprenør / MT Højgaard A/S
Rolle / Delt arkitektrådgivning - KANT arkitekter & Dorte Mandrup Arkitekter: programmering, skitsering, brugerproces, projektering, projekteringsledelse, BIM- og IKT-koordinering, fagtilsyn og byggeledelse

Bygningens form udspringer af ønsket om at understrege klimaprofilen i arkitekturen. Eksempelvis er taget og facaden ’foldet’ for at placere solcellerne optimalt. Indskolingshuset er opført i energiramme 2015 og er forberedt til en højere udnyttelse ved etablering af flere solceller.

Gangene kan inddrages som et aktivt areal i undervisningen.

Skolens brugere har været inddraget i alle byggeriets faser. Et synligt resultat af et brugerønske er, at de mange eksisterende gangarealer nu er udnyttet til undervisning. De brede gange er blevet indrettet med farverigt inventar til læring og ophold, og mange af klasseværelserne kan nu lukkes op, så gangene kan inddrages som et aktivt areal i undervisningen.