bolig / familie

Stubmøllevej

Boligsammenlægninger, renovering og ombygning af almene familieboliger

Renovering og boligsammenlægning til nye, attraktive familieboliger giver nye boligtyper og fremtidssikrer afdelingen med en varieret beboersammensætning På baggrund af godkendt helhedsplan med skema A har vi i samarbejde med beboere og byggeudvalg videreudviklet og projekteret en omfattende opgradering af den almene bebyggelse Stubmøllevej for Boligforeningen 3B. Bebyggelsen er opført i 1971 og indpasset i en større eksisterende bebyggelse fra 1950’erne.

 

20 eksisterende små boliger er sammenlagt og indrettet til 10 nye familieboliger med nye køkkener, badeværelser, kviste, altaner, vinduer samt el-, vvs-installationer og ventilation.

Beliggenhed / Stubmøllevej, København SV
År / 2014-2017
Areal / 3.400 m²
Byggesum / 25 mio. kr.
Bygherre / Boligforeningen 3B
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Henrik Jørgensen Landskab AS
Ingeniør / Wissenberg
Entreprenør / Hugo Svaneeng A/S
Rolle / Totalrådgiver: beboerproces, skitsering, myndighedsprojekt, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

På grund af den omfattende boligsammenlægning og miljøsanering for asbest, pcb og bly sker udførelsen under fuld genhusning af de berørte boliger. Øvrige boliger har været beboet under udførelsen.

Projektet har været gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.

Taget er udskiftet og efterisoleret, ligesom nye kviste og vinduer er føjet til. De murede gavle er efterisoleret, og der er kommet nye gavlvinduer. Altaner er etableret til såvel nye som eksisterende boliger. Alle badeværelser er renoveret, og der er etableret nye el- og vvs-installationer, ventilation og varmeanlæg. Indgangspartier er renoveret og forsynet med nye baldakiner, ligesom udearealer, renovation og parkering er opgraderet.