bolig / familie
01_Schillergrunden_visionsplan_alt.jpg

Schillerkvarteret

Et bæredygtigt kvarter med bomuligheder for alle og, hvor det lokale fællesskab trives

Et kvarter for alle 

Visionen er at skabe en robust bebyggelse, der tager historiske dele af fortiden med sig og bruger dem til at skabe en endnu mere attraktiv fremtid for stedet og de kommende beboere. Det bliver et særligt sted, der både skal udfordre og udvikle den måde, man bor på i Nykøbing Falster - i tæt kontakt til naturen og i et mulighedsfelt af fællesskaber.

 

Visionsplanen for Schillerkvarteret er udviklet med fokus på:

 

Infrastruktur & samhørighed: At skabe en naturlig og oplevelsesrig forbindelse til den omkringliggende by og natur.

 

Blandet boformer: At skabe grundlag for en blandet, nytænkende og oplevelsesrig boligsammensætning.

 

Blandet bydel: Udover boliger vil projektområdet kunne indeholde mindre erhvervsdrivende, detailhandel samt eksempelvis undervisnings- eller plejefacilliteter.

 

Naturen ind i byen: At aktivere skoven samt Tingsted Å og de potentialer, den har som samlingspunkt i byen og på den måde bringe naturen ind i den nye bydel.

Beliggenhed / Nykøbing Falster
År / 2020-
Areal / 50.000 etm, 6,8 ha, 3-400 boliger
Byggesum / Ca. 600 mio. kr.
Bygherre / Boligselskabet fjordparken, Boligkontoret Danmark
Grundejer / Allan H. Schmidt
Arkitekt / KANT arkitekter
Ingeniør / Sweco
Landskabsarkitekt / -
Projektrådgiver / Kristian Birkegaard / Birkelink ApS
KANTs rolle / Projektudvikling, visionsplan, Skema A ansøgning, almene boliger + lokalplan
  • slide
  • slide
  • slide

»
Kvarteret indgår i en naturlig sammenhæng
med byen og naturen

Det grønne hjørne er et naturligt led i udviklingsplanen for Nykøbing Falster. Fra sundet og dets blå herlighedsværdier mod syd munder den grønne profil ud på Schillergrunden som en kobling til skovlandskabet mod nord. Området bliver destinationen mellem byen, åen og skoven, men også en kobling på tværs af de kulturelle og institutionelle funktioner i omgivelserne.

 

Boliger
Der opføres ca. 300-400 boliger i omkring 20 gårde - hver med 15-20 huse - hvor alle boligerne ligger omkring et indre fælles gårdrum. Bebyggelserne opføres i 1-3 etager med 1-4 værelses lejligheder eller rækkehuse.

 

Gårdhaver
Centralt i hver bebyggelse etableres der et fælles gård- og haverum, der udlægges til de kommende beboere, hvor et væksthus bliver deres fælles omdrejningspunkt. 

 

Det grønne strøg
Udover at skabe gode fællesskaber i bebyggelsen fokuseres der også på fællesskabet med resten af kvarteret. Gårdmiljøerne placeres med åbning ud mod det store, grønne fællesområde, som forener kvarteret. I det grønne, bølgende strøg er der rig mulighed for beboerinitiativer som fx bistader eller lignende. 

 

Infrastruktur
Aktive stisystemer forbinder bebyggelsen med omverdenen og inviterer indenfor. Parkering afvikles som parkeringslommer mod de omkringliggende bebyggelser.

Lokale synergier 

Schillerkvarterets lokale forankring er essientiel for hjemfølelsen for de kommende beboere. En nænson indpasning sikrer muligheden for samskabelse med de eksisterende funktioner.

 

1. Kulturfabrikken er kvarterets nærmeste kulturtilbud, hvor en direkte synergi kan finde sted fra første fase. 

 

2. Åbningen mod skoven, spejderhytten og åen/klimasøen kan danne ramme for et naturcenter, hvor læren omkring livet i naturen og klimabevidsthed er i fokus.

 

3. Som et alternativ til boliger vil Schillerkvarteret kunne indeholde et byggeri med både offentlige og private lejere.

 

4. Guldborgsund Zoo & Botaniske Have tilbyder en særlig videndeling, og med en pladsdannelse, som åbner sig overfor hovedindgangen samt Vesterskoven, opstår et særligt omdrejningspunkt i byen.

 

5. Byens grønne åre kan bruges til bevægelse og som sikker stiforbindelse mellem byens idrætsfaciliteter, herunder skovene, sportshallerne og stadion.

»
... naboer og andre vigtige interessenter inviteres med til at skabe det nye kvarter