undervisning / skole
01_Rodkilde_skole_2200x1400.jpg

Rødkilde Skole

Helhedsrenovering af den oprindelige skole fra 1948 tegnet af arkitekt Viggo Jacobsen

Den oprindelige skole i funkis-stil fra 1948 består af hovedbygningen, (Bygning 1) samt to samtidige fløjbygninger (Bygning 2 og 4). Mod Godthåbsvej er den oprindelige gymnastikfløj placeret (Bygning 7), og mod Rødkildevej ligger musiklokale og multisal (Bygning 6).

 

De oprindelige bygninger er bevaringsværdige i SAVE klasse 2 og rummer mange fine håndværksmæssige detaljer og rumlige kvaliteter, som er kendetegnende for institutionsbyggerier fra omkring 1950’erne. Særligt hovedbygningen fremstår med en usædvanligt flot facadekomposition, hvor store vinduespartier mod nord er indrammet i betonrammer, med et stramt detaljeret reliefmotiv. I 1997 er tilføjet bygning 8, som tilbygning til bygning 6, indeholdende fritidshjem. I 2003 blev skolen udbygget af Arkitektgruppen  København (Senere KANT arkitekter) i en moderne arkitektur, som domineres af store glas-alupartier, der kontrasterer skolens eksisterende bygninger (bygning 11).

Beliggenhed / Godthåbsvej 247, 2720 Vanløse
År / 2018-2019
Areal / 12.196 m², grundareal 16.717 m²
Byggesum / 101 mio kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter / Nøhr & Sigsgaard
Landskabsarkitekt / GHB Landskab
Ingeniør / DOMINIA / Norconsult
Entreprenør / Enemærke & Petersen
Samarbejdsform / Strategisk partnerskab

En samlet skole

I projektet fokuseres på at Rødkildes Skoles indvendige læringsmiljøer bindes sammen som én samlet skole. De oprindelige bygninger opdateres, så de kan leve op til de moderne standarder i forhold til indeklima og læringsmiljøer. Opdateringen sker med respekt for de oprindelige arkitektoniske træk og rummeligheder. De karakteristiske gangarealer i bygning 1, med det tre etager høje durchsicht, indrettes så de kan indtages som en del af læringsmiljøet. Herved bliver denne store rummelighed et aktiv for undervisningen, og en stærk karakter for Rødkilde skole.

På samme måde aktiveres de mere traditionelle gangarealer i de oprindelige fløjbygninger, så også de kan supplere læringsmiljøet. Der vil i de oprindelige bygninger ikke foregå markante ombygningsarbejder.

 

Bygning 11 er en moderne bygning med glasfacader og en mere åben planløsning, så her er det muligt at arbejde mere frit med skillevægge og rumdannelser. Der vil i bygningen derfor blive skabt nogle andre rumligheder, end det er muligt i de oprindelige bygninger. For at binde bygningerne sammen, fokuseres derfor på at anvende den samme materiale- og farvepalette, som i de øvrige bygninger.

Alle tiltag i helhedsrenoveringen er sket med respekt for bygningens arkitekturhistoriske værdier

På sydvendte facader etableres udvendig solafskærmning i form af markiser for at sikre bedst mulige indeklimatiske forhold. Solafskærmningen tilpasses den oprindelige bygnings arkitektur. De udvendige markiser begrænses til de oprindelige bygninger og vil udelukkende etableres ved basislokaler og kontorarealer. 

 

Det er skolens ønske, at den fremtidige hovedindgang flyttes til den opgang i bygning 1, som ligger tættest på Godthåbsvej.  Derfor bevares det resterende forhalstag for at understrege den nye hovedindgang. Forhalstaget renoveres og ny belysning integreres i konstruktionen, så der skabes et trygt og imødekommende ankomstrum foran indgangen.