bolig / familie

Ørestad Syd Hotel

 

 

 

 

 

Hotellets unikke placering
skal være med til at forstærke indtrykket af et sted, man har
lyst til at vende tilbage til.

 

 

 

 

 

 

 

Ørestad Syd Hotel består af en base med foyer, restaurant, fitness og svømmebassin. Fra basen vokser 3 tårne op i 3 forskellige højder. Et på 9 etager, et på 8 etager og det mindste, som ligger placeret ud mod fælleden på 6 etager. Hvert hoteltårn er bygget op omkring et stort overdækket atrium, der tager udgangspunkt i de indre gårdrum. Man fordeler sig til værelserne via balkoner, hvorfra man har overblik over alle etager og oplever mylderet og livet på de åbne hotelgange. Atrierne begrønnes og naturens vej ind i huset - ind i gårdrummene og op igennem huset - understreges.

Beliggenhed / Ørestads Boulevard 152, København S
År / 2017-
Areal / 17.000 m²
Byggesum / -
Bygherre / Falk-Rønne & Kierkegaard
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Rolle / Totalrådgiver
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Det store åbne rum står i stor kontrast til den vante oplevelse af snævre og mørke hotelgange og giver en ny oplevelse af at bo på hotel.

Det store åbne rum står i stor kontrast til den vante oplevelse af snævre og mørke hotelgange og giver en ny oplevelse af at bo på hotel.  Fornemmelsen af noget mere hjemligt, som lægger sig tæt op af konceptet med, at her skal gæsterne bo i længere perioder. Begrønningen udføres som afskærmninger ud for dørene ind til værelserne, så der opstår en lidt mere privat atmosfære, når man bevæger sig ind og ud af værelserne. Atriet slutter i et stort ovenlys, som holder vind og vejr ude og samtidig trækker lyset helt ned i basen. Den store himmel vil ligeledes være med til at give oplevelsen af at være i naturen. Fra alle værelser kan man bevæge sig ud på altaner og til sidst være i ét med naturen, kigge mod byen, kigge mod fælleden, opleve vejret og ikke mindst føle sig hjemme og få en pause fra dagen i mylderet.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Ørestad Syd Hotel skal ligge for enden af Ørestad Syd, hvor den nye bydel grænser op til Kalvebod Fælled, hvor metroen har sin endestation, og hvor nybyggeri møder et gammelt villakvarter. Ørestad Syd er disponeret som et stramt nord/syd gående bånd, hvor tre langsgående strøg flankeres af bebyggelse med tværgående vejforløb, der gennemskærer området. Sitet skriver sig dog ud af denne stramme disponering og lægger sig på kanten længst mod øst. Således er matrikel 972 noget særligt og får sin kileformede form fra Otto Baches Allés kurvede sving mod nord, Kunstpladsen mod vest og Kalvebod Fælled mod Syd.