undervisning / skole

Ny Hollænderskolen

Ombygning og renovering af skole i drift samt etablering af ny multisal

Fragmenteret skole

Skolen består af en hovedbygning fra 1890 med diverse tilbygninger bl.A. En aulabygning (1959) og en klassefløj (1957). Derudover råder skolen over en række mindre bygninger i forbindelse med skolegården; en villa umiddelbart op til hovedbygningen samt en indskolingsbygning og sfo-bygninger på tilstødende veje. Skolens udearealer er fordelt på to mindre skolegårde, der begge blev omlagt som en del af projektet. 

 

Ombygningen af aulaen har givet skolen mulighed for at samle eleverne til aktive og musiske aktiviteter – udstillinger, drama, teater, leg og ophold – samt mulighed for en 3. Idrætssal, ligesom salen også skal bruges til afholdelse af eksaminer.

Beliggenhed / Hollændervej 3, Frederiksberg
År / 2009-2011
Areal / 1800 m2
Byggesum / 20 mio. kr.
Bygherre / Frederiksberg Kommune v. FK Ejendom
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S
Ingeniør / Bascon A/S
Entreprenør / Kjær & Lassen A/S
Rolle / Totalrådgiver: Programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn

Bedre udnyttelse af arealer

Ombygningen omfattede en generel renovering af skolens undervisningsfaciliteter, herunder ombygning og udvidelse af skolebiblioteket til et mediatek, etablering af et science-center og konvertering af skolens aula til en multisal.

 

Ved at udnytte tidligere gangarealer som stødte op til skolebiblioteket har det været muligt at indrette et mediatek, som rummer muligheder for undervisning i mange medier og for alle klassetrin.

I skolens kælder har vi etableret et science-center, og ved at udgrave en del af skolegården er der skabt et amfiteater i direkte forbindelse med science-centeret. På den måde er der skabt nye muligheder for undervisning i det fri. Samtidig sikres gode dagslysforhold i kælderlokalerne, som ikke tidligere kunne anvendes til undervisning.

Ved at udgrave en del af skolegården er der skabt et amfiteater i direkte forbindelse med science-centeret. På den måde er der skabt nye muligheder for undervisning i det fri.