undervisning / skole
01_musikskolen_Koncertsal_2200x1400.jpg

Musikskolen

Restaurering af den “Dobbelte Kalvehal’’ i Den Brune Kødby med nybygget Musikskole 

I den tidligere “Dobbelte Kalvehal” er der bygget en multisal, der kan bruges til skiftende formål som Københavns Kommunes skolesymfoniorkester, den daglige musikundervisning på Københavns Kommunes Musikskole samt undervisning, der er forberedende til Musikkonservatoriet.

 

De fleste af musikrummene er placeret i den nordlige del af bygningen. Da det viste sig, at den eksisterende bygning var i meget ringe stand, sammenholdt med musikrummenes store krav til indbyrdes lydisolation (op til 75 dB), var det hensigtsmæssigt at genopføre denne nordlige bygningsdel i en ny betonkonstruktion. Facader og skifertage er dog blevet bevaret.

Beliggenhed / Kødbyen, København V
År / 2002-2006
Areal / Salen 1.500 m² + øvrige 550 m²
Byggesum / 55 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, BUF
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Ingeniør / NIRAS A/S
Rolle / Totalrådgiver: programmering, skitsering, projektering, byggeledelse, fagtilsyn

I den sydlige del af bygningen, orienteret mod den fælles pladsdannelse, er foyerarealet med café mv. placeret. Foyeren fungerer både som ankomst og reception til skolen samt som foyer til salens forestillinger. Foran foyeren udføres et vindfang. Hovedidéen i indretningen understøtter det arkitektoniske greb, idet salen, Musikskolens centrale rum som et selvstændigt volumen, skyder sig op gennem taget på Kalvehalsbygningen. Tanken er, at salen er synlig over alt i skolen, og at rummene orienterer sig i forhold til denne.

I forbindelse med kalvehallens ombygning blev der indrettet et nyt anlæg i Den Brune Kødby, bygning 68, som rummer øvelokaler for »MUVE« (Musikforeningen Vesterbro). Komplekset indgår i det børnekulturelle miljø som Københavns Kommunes Ungdoms- og uddannelsesforvaltning har etableret med denne skole samt billedskolen og teaterbutikken, som allerede er ombygget.

Fleksibel multisal til symfoniorkester og musikundervisning