undervisning / skole

Marie Mørks Skole

Nyt udskolingshus med tagterrasse til den eksisterende Marie Mørks Skole

Udskolingens nye bygning og udearealer er udtryk for et samlet greb, der svarer på de funktionelle krav samtidig med at være meget bevidst om de nære omgivelser. Planlægningen har taget hensyn til både udefrakommende faktorer såsom lokalplan, trafikstøj og sollys, og en intention om at knytte det nye byggeri tæt sammen med skolens øvrige, eksisterende bygninger. Denne relation dyrkes ikke kun funktionelt og logistisk, men også i form af materialemæssige valg og detaljemotiver i forbindelse med udformning af facaden.

 

Elever og personale vil naturligt ledes langs med facaden på den nye bygning via lågen i det nye, begrønnede hegn, der afskærmer skolens udearealer fra offentligheden og hen mod hovedindgangen, der ligger umiddelbart ved siden af glaspartiet omkring det store fællesareal. Indretningen af udearealet mellem skolens nye og gamle bygning, i form af beplantning og inventar, er med til at dirigere den besøgende hen mod indgangspartiet.

Beliggenhed / Hammersholtvej, Hillerød
År / 2017-
Areal / 1100 m2
Byggesum / 21,3 mio. kr
Bygherre / Marie Mørks Skole
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / BOGL ApS
Ingeniør / Aksel V. Jensen A/S
Rolle / Totalrådgivning: brugerproces, skitsering, projektering, projektledelse, projekteringsledelse, IKT-ledelse, fagtilsyn, byggeledelse, styring af tid og økonomi, totaløkonomiske beregninger
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Den nye udskolingsbygning er planlagt med hjemklasser, men der er også mulighed for fremadrettet at afprøve andre modeller, såsom vandreklasser. De klassenære gruppearbejdsområder og det store, fleksibelt inddelte fællesareal muliggør en fleksibel undervisningsform. Disse muligheder kan med stor fordel udnyttes i forbindelse med temauger, klassesamarbejder og lignende. 

 

Ved hvert klasselokale ligger et gruppearbejdsområde, der hører til klasselokalet. Dette er møbleret med siddenicher, borde og enkelte skabe til undervisningsmaterialer. Det er tanken med området, at det både kan benyttes til fordybet samarbejde mellem 2 elever - og til større gruppers arbejde i forbindelse med holddeling. Det fordrer både visuel og akustisk afskærmning. Området skal også kunne bruges som socialt samlingssted udenfor undervisningstiden. 

Der indrettes et mødelokale med tekøkken på første etage. Her kan afholdes teammøder og diverse samtaler. Udskolingslederens kontor placeres centralt på anden etage. Personalet vil desuden kunne gøre brug af fællesarealerne til forberedelse, mødeaktivitet og lignende.

 

På tredje etage ligger et enkelt klasselokale med eget gruppearbejdsområde og enkelte driftslokaler. Derudover er der adgang fra begge trapper til tagterrassen, der fylder det meste af denne etage. 

Området skal kunne
bruges som socialt
samlingssted udenfor
undervisningstiden.