undervisning / skole
01_lykkebo_skole_aularum.jpg

Lykkebo Skole

Nye læringsmiljøer til fremtidens folkeskole.

Lykkebo Skole i Valby er en bevaringsværdig aulaskole opført i 1940 og er siden udvidet med to tilbygninger. 

 

Skolen er blevet helhedsrenoveret med særligt fokus på energioptimering, indeklima og modernisering af læringsmiljøet, så skolen i dag opfylder den moderne folkeskoles behov for fleksibilitet og multifunktionalitet.

 

Skolen har gennemgået en omfattende forvandling, så den i dag fremstår næsten som ny. Gangarealer er designet med grupperumsfaciliteter, og klasse- og faglokaler er indrettet til nye læringsformer med fokus på fleksibilitet og multifunktionalitet. 

 

Tidligere begrænsede skolens højtsiddende vinduer mod nord udsynet for eleverne og betød, at facaden fremstod lukket. Ved etablering af karnapper på facaderne mod nord, er der opnået udsyn for eleverne og ikke mindst ophold på gangarealerne. De nye karnapper giver samtidig skolen et mere imødekommende udtryk til lokaleområdet.

Beliggenhed / Vigerslevvej 141, 2500 Valby
År / 2017-2019
Areal / 7.500 m²
Byggesum / 129 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune ByK
Arkitekt / KANT arkitekter / Nøhr & Sigsgaard
Landskabsarkitekt / GHB Landskab / Kragh & Berglund
Ingeniør / DOMINIA / Norconsult
Entreprenør / Enemærke & Petersen A/S
Samarbejdsform / Stratetegisk partnerskab

»
Vi skød en innovationsproces ind i den traditionelle byggeproces. På den måde kunne vi åbne op og tænke helt ud af boksen. Resultatet viser, at det kunne lade sig gøre.

Christian Kierkegaard, Projektleder, Idrættens Innovationslab

Idrættens Innovationslab, TRUST, Københavns Kommune, Virklund Sport og Lykkebo Skole har samarbejdet om at udvikle nye produkter og løsninger til øget bevægelse og idræt i skolen i et innovationsforløb på Lykkebo Skole.

 

Resultatet af den usædvanlige proces var blandt andet et bevægelseslandskab i skolens gamle pergola. Pergolaen gav mulighed for udendørs bevægelse - også på regnvejrsdage. Bevægelsesforløbet bliver trukket med ind gennem hovedbygningen så opfordringen til bevægelse også introduceres indenfor.

Skolen råder over et stort udeareal, bl.a. skolehaver og kunstgræsbane. Hele skolens udeareal er blevet omdannet til et omfattende LAR-projekt i samarbejde med HOFOR.

 

Det har været et stort ønske at skabe en åben skole, der fungerer som et mødested for lokalområdet om eftermiddagen, når skoletiden er forbi. Både med mulighed for at bruge indendørsfaciliteter som fx. idrætssal mv. I udviklingen af skolens udearealer har der været særligt fokus på at fastholde de eksisterende kvaliteter som et lokalt rekreativt område til gåture og uformel hverdagsaktivitet.