undervisning / skole

Lundtofte Skole og Kulturcenter

»Helhed er det, at vi alle kommer med forskellige forudsætninger – vi skal være der sammen, vi skal alle trives, og vi skal rumme hinanden. Det er mere end en fælles adresse – det er en helhed!«

Følgegruppen, fra den brugerbaserede skitseringsproces

Lundtofte Skole ved Lyngby er en skole præget af en kultur, hvor dannelse, fællesskab, rummelighed, trivsel og engagement er de bærende værdier. De kreative fag bruges til at danne og fastholde et stærkt fælleskab, og det nybyggede kulturcenter er en understregning af skolens profil som kulturbærende i lokalområdet. 

 

En omfattende helhedsrenovering af skolen skal løfte indeklimaet markant, skabe et bedre flow imellem funktionerne og give både elever og lærere et mere tidssvarende og inspirerende læringsmiljø. Eksisterende klasselokaler udvides i skolens brede gangareal - en løsning, der giver mulighed for differentieret undervisning i den enkelte klasse og aktivering af døde m2. I tillæg hertil udvides hver klasse med grupperum i åben forbindelse med klassen, og der etableres læringskarnapper i facaden. 

Beliggenhed / Nøjsomhedsvej 1, Kgs. Lyngby
År / 2018-2021
Areal / Nybyg 631 m², renovering 4.118 m² + udearealer
Byggesum / 69 mio. kr.
Bygherre / Lyngby-Taarbæk Kommune
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Underrådgiver arkitekt / Sophus Søbye Arkitekter ApS
Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund A/S
Ingeniør / Hundsbæk & Henriksen Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør / -
Rolle / Totalrådgiver: dispositionsforslag, projektforslag, for-/myndighedsprojekt og hovedprojekt, udbud, brugerinddragelse, IKT-ledelse, økonomistyring, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn, byggeledelse, miljøundersøgelser
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Der er et indlysende behov for at gøre skolen til et mere naturligt omdrejningspunkt i lokalområdet. At give skolen en plads i lokalsamfundet – ikke som en isoleret enhed, men som en nærværende del af området.

Bygningerne forandres og transformeres desuden til et lokalt kultur-og læringscenter for klubber og foreninger, mikrobibliotek samt en moderne ramme for den nuværende skoleundervisning. Bl.a. flytter Lundtofte Medborgerhus, Keramikværkstedet og Klubben ind.

 

Kulturcentret udspænder et nyt sammenhængende rum på tværs af skolegården. Facaden arbejder med genkendelige dimensioner fra de øvrige skolebygninger, men er samtidig med sine store vinduespartier sin egen – og en åben invitation til at komme indenfor. Den fleksible indretning af det nye kulturcenter betyder, at det både kan rumme større arrangementer med mange deltagere og flere mindre eller samtidige arrangementer. 

 

I dagtimerne skal det fungere som det centrale samlingspunkt for skolens elever og lærere, hvor der bliver plads til teater, musik, morgensang og sociale arrangementer. Når eleverne så går hjem, slår kulturcentret dørene op for gæster og lokale borgere, som inviteres indenfor til arrangementer, koncerter og oplevelser. På den måde er det ikke alene skolen, men hele området, der får en ny bygning.  

Udearelerne opgraderes med en udendørs scene, nedbrydning i mindre lommer, nye legemuligheder og bedre ankomst til skolen og kulturcentret. Det nye kulturcenter er blevet til på baggrund af en grundig brugerproces med mange engagerede borgere. KANTs projekt bygger på et foreliggende idéprogram med væsentlige ændringer og skal, når det står færdig, være samlingspunkt for lokalområdet og fungere som et kreativt og aktivt forsamlingshus, både dag og aften.

Netop integrationen mellem skole og lokalområde er udtryk for en ny og mere bæredygtig måde at forstå snitfladerne i byen på.