undervisning / skole
01_lundehusskolen_luftfoto_2200x1400.jpg

Lundehusskolen

Skolen skal udvides med et autismeafsnit, så tidligere faglokaler og personalefaciliteter skal omdisponeres med nye funktioner, samt tilføjelse af nye elementer. Ligeledes bliver det eksisterende gårdrum med gamle bevaringsværdige træer omdannet til en helhed med integreret inklusionsområde for det ny autismeafsnit.

 

Beliggenhed / Lersø Parkallé 152, København Ø
År / 2017-
Areal / 12.000 m²
Byggesum / 122 mio kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter / Nøhr & Sigsgaard
Landskabsarkitekt / GHB Landskab
Ingeniør / DOMINIA / Norconsult
Entreprenør / Enemærke & Petersen
Samarbejdsform / Strategisk partnerskab