undervisning / skole
01_NY_Lundehusskolen_kant.jpg

Lundehusskolen

Helhedsrenovering af bevaringsværdig skole fra 1943. Udgangspunktet har været at bevare eksisterende kvaliteter og
så vidt muligt integrere nye løsninger i et samlet design. 

Den overordnede vision har været at skabe en mere helstøbt skole, hvor der via indretning og belægninger er fokus på at styrke orienteringen i området. 

 

I takt med et øget behov for flere pladser til autismeelever er Lundehusskolen blevet udvidet med et nyt autismeafsnit, så tidligere faglokaler og personalefaciliteter er blevet omdisponeret med nye funktioner, samt tilføjelse af nye elementer. Ligeledes er det eksisterende gårdrum med gamle bevaringsværdige træer blevet omdannet til en helhed med integreret inklusionsområde for det ny autismeafsnit.

Beliggenhed / Lersø Parkallé 152, København Ø
År / 2017-
Areal / 12.000 m²
Byggesum / 122 mio kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter / Nøhr & Sigsgaard
Landskabsarkitekt / GHB Landskab
Ingeniør / DOMINIA / Norconsult
Entreprenør / Enemærke & Petersen
Konsulent - billedkunstner / Malene Bach
Samarbejdsform / Strategisk partnerskab

Der er som en del af moderniseringen blevet forslået, at der skal udformes faste møbler til gruppefaciliteter på gangarealer samt hylder til opbevaring af elevers materiale og skab til opbevaring af læreres materiale i klasselokaler. 

 

Der er i helhedsrenoveringen stort fokus på at skabe et tilfredsstillende indeklima, mht. luft, lys og akustik i undervisningsrum. 

 

Alt udføres med respekt for skolens arkitektturhistoriske værdier.

 

Helhedsrenoveringen består af 6 temaer:
– Genopretning
– Modernisering
– Energirenovering
– Klimatilpasning
– Indeklima
– Tilgængelighed