bolig / familie

Lampestedet Lejligheder

På den tidligere fabriksgrund "Glødelampen" i Herlev står KANT bag 30 familievenlige boliger.

Fysiske omgivelser har beviseligt betydning for menneskers velbefindende. Arkitektoniske, landskabelige og sociale kvaliteter som dagslys, sanselighed, udsigt og variation er med til at forøge menneskers livskvalitet. Vores projekt for Lampestedet tilbyder to typer boliger i to bebyggelser med hver sit udtryk og egen identitet.

 

Dette projekt for Lampestedet er et lejlighedskompleks i syv etager. Her er 30 familieboliger fordelt på fem forskellige lejlighedstyper på ca. 70–100 m2. Alle lejligheder har store altaner.

 

Bygherre har i projektudviklingen haft stort fokus på bæredygtighed, så det har været en selvfølgelighed at gennemføre miljørigtig projektering. 

Beliggenhed / Glødelampen, Herlev
År / 2011-2013
Areal / 2.800 m2
Byggesum / 30 mio. kr.
Bygherre / Boligforeningen 3B
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Henrik Jørgensen Landskab A/S
Ingeniør / Lyngkilde A/S + Rønslev Andersen A/S
Entreprenør / Dansk Boligbyg A/S
Rolle / Arkitektrådgiver: programmering, skitsering, projektering og fagtilsyn

Boligerne er indrettet med henblik på at skabe fleksible rum, der udnytter pladsen optimalt. Alle rum er velproportionerede med gode dagslys forhold. De kan møbleres på mange måder alt afhængigt af de enkelte beboeres ønske. De indvendige vægge mellem værelserne har ingen bygningsstatisk betydning og kan derfor fjernes eller ændres efter bygherres ønske.

Facaden er skabt ud fra et ønske om et materiale med et ensartet udtryk, som samtidig er robust, vedligeholdelses frit og bæredygtigt. Derfor er facaden beklædt med Rockpanel Natural. Byggeriet er det første i Danmark, hvor pladerne afprøves som facademateriale. Pladerne er 100 % genanvendelige og har ingen nedklassificering ved genbrug. Pladerne forandrer sig som naturlige materialer ved klimapåvirkninger og vil over tid blive mørkere i kraft af naturlig patinering.

 

Vinduerne og altanernes placering veksler i deres placering er med til at gøre facadeudtrykket levende. Endvidere er der monteret ca. 25m² solceller på taget af den høje bygning.

Projektet er realiseret på baggrund af vundet total-entreprisekonkurrence for 46 nye, attraktive familieboliger på to byggefelter ejet af Boligforeningen 3B.