bolig / familie
01_knudrisraekkerne_2200x1400.jpg

Knudrisrækkerne

Nyt træhusbyggeri til Aarhus – fra udtjente loftsplader til levende facader

Fællesskab, ualmindelige boliger og upcycling er nøgleordene for et nyt træhusbyggeri med 89 almene boliger i Knudrisgade i Aarhus. Bag det vundne konkurrenceprojekt for Boligkontoret Århus står teamet Q-Konsortium.

 

Visionen har været at skabe en bygning, der vil lokalområdet og dets skala, men som også vil bidrage med nye oplevelser i nærmiljøet. En bygning, der med dobbelthøje rumligheder og anderledes planer udfordrer tankerne om dét at bo alment. En bygning, der på den ene side peger fremad med et usædvanligt bæredygtigt koncept, men samtidig tager fortidens historie med sig ved at genanvende dele af det eksisterende hus. 

Beliggenhed / Aarhus C
År / 2019-
Areal / 7.385 m² / 89 boliger
Byggesum / 110 mio. kr.
Bygherre / Boligkontoret Aarhus
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / VEGA Landskab
Ingeniør / MOE A/S
Entreprenør / konsortiet Q-Construction A/S, Enkon A/S og Frede Andersen VVS A/S
Rolle / Skitsering, arkitektrådgiver: programmering, skitsering, projektering og fagtilsyn
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Knudrisrækkerne skal ligge i Knudrisgade på grunden, hvor det tidligere folkeregister lå. Et meget velkendt sted for alle tilflyttere til byen. Folkeregisteret lukkede i 2017 og har siden været benyttet som ungdomskulturhus. Det er her, KANT arkitekter skal være med til at bygge 89 nye, almene boliger, som skal danne rammen om fællesskab – ikke kun for beboerne, men også for nærområdet. 

 

På grunden har der i de sidste 100 år ligget et væld af strukturer, der hver især har afløst hinanden – fra stalde, til værksted og fabrik og senest kontorhus og ungdomskulturhus. Hvis man fokuserede på grundens CO2-aftryk i stedet for på bygningernes, ville man finde ud af, at denne grunds aftryk sandsynligvis ville kunne ses fra månen. Så meget er der blevet bygget og revet ned i de sidste 100 år. 

 

Derfor er der brug for nytænkning ift. at nedsætte CO2-aftrykket. Projektet imødekommer dette ved at genanvende de største CO2 syndere i det eksisterende byggeri - nemlig aluminiumsloftsplader og vinduer. Disse bliver upcyclet og indgår som en del af de nye boligers facadeudtryk – en synlig bæredygtighedsstrategi.

 

Byggeriet i træ vil være med til at hæve DGNB-scoren og sikre bygherre et guldbyggeri uden problemer - hvor særligt kriterierne angående livscyklus, miljø, nedrivning og genanvendelse vil score højt. 

 

For at komme i hus med dette projekt har alle fag og kompetencer været i spil fra dag et. Og der har været en intern forståelse, respekt og vilje, som har været medvirkende til, at vi nu får lov at bygge Knudrisrækkerne. 

»En DGNB-certificering er garanti for en bæredygtig bygning, hvor bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af bygningen«

- Green Building Council Denmark

Vi har tegnet et hus til fællesskabet - nu og i fremtiden.

Med Knudrisrækkerne får Aarhus Midtby og Boligkontoret Århus en markant ny almen boligbebyggelse, der udfordrer den klassiske tanke om, hvad almene boliger er. Det bliver et hus, der indtænker fællesskabet i alle skalatrin – med boliger der er udformet, så alle kan finde en attraktiv bolig inden for en overkommelig husleje. Bebyggelsen vil bringe bæredygtigheden helt ind til midtbyen og bliver med sine fem etager Aarhus´ højeste boligbyggeri i træ, der samtidig genbruger dele af det tidligere folkeregister på en ny og markant måde. 

 

Bokvaliteten har været i fokus i projektet. Både den klassiske bokvalitet, der ofte kendetegner almene boliger, hvor man tilvejebringer veldisponerede familieboliger på få kvadratmeter til lav husleje. Men også de mere usædvanlige bokvaliteter, hvor vi har lavet boliger med dobbelthøje rum, rækkehuse med egen have på toppen af bebyggelsen med åbent kik til himmelrummet og penthouseboliger med kik til Aarhus Ø.