undervisning / skole

Kildevældsskolen

Et nyt kulturcenter skaber, sammen med en ombygning af skolens nye funktioner, et stærkt lokalt samlingspunkt,
som bliver drivkraft for bydelens sociale transformation

Et nyt, samlende kulturcenter for den mangfoldige bydel, ydre Østerbro, har været længe undervejs. Nu etableres centeret som en tilbygning til den bevaringsværdige Kildevældsskolen. Som kulturbærer og lokalt samlingspunkt vil kulturcentret tilbyde aktiviteter og nye funktioner for fællesskabet. Samtidig ombygges og renoveres skolen, og vi etablerer 115 nye fritidspladser.

Beliggenhed / Bellmansgade 5A, København Ø
år / 2015-
Areal / Renovering: 13.500 m² / nybyg: 500 m²
Byggesum / 155 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter A/S + EFFEKT A/S
Landskabsarkitekt / Thing Brandt Landskab ApS
Ingeniør / Balslev A/S (projektering) + Aksel V. Jensen A/S (fagtilsyn og projektopfølgning)
Rolle / Totalrådgiver: program, brugerproces, skitsering, projekteringsledelse, bæredygtighedsledelse, projektering og fagtilsyn
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Kildevældsskolen er en stor københavnsk folkeskole, der er bevaringsværdig i klasse 4. Skolens bygningsfysiske efterslæb kompenseres nu ved en omfattende helhedsrenovering, hvor vi imødekommer behovet for pædagogisk modernisering og vægter indsatsområderne i en helhedsorienteret bæredygtig tilgang.

 

Sammenføjningen af et nyt kulturcenter til den markante bevaringsværdige hovedbygning kræver respekt, følsomhed og mod, så det samlede resultat fremstår med egen identitet og helstøbt. Projektet udvikles i tæt samarbejde med en række brugergrupper for både skolelivet, fritidspladser og områdets kulturinstitutioner.

Kulturcenteret skaber sammenhængskraft i et område præget af sociale og kulturelle forskelle.

Kulturcenteret skaber sammenhængskraft i et område præget af sociale og kulturelle forskelle. Vi etablerer rammen for livskvalitet i et aktivt byliv og byrum til fysisk aktivitet i Københavns første klimakvarter. Projektet samtænker idræt, bevægelse og kultur med netværk mellem børn og unge – og deres forældre. På den måde kan vi markant løfte og forbedre muligheden for at drive en tidssvarende skole med fokus på undervisningsdifferentiering, inklusion og læring gennem fysisk aktivitet.