bolig / familie
01_2200x1400_stue_01.jpg

Jagtvej/Samsøgade

»De nye taglejligheder er store og lyse og har alle en fri udsigt ud over Fælledparken«

KANT arkitekter har for AB Jagtvej/Samsøgade ombygget 60 lejligheder og indrettet det tidligere loftsrum med yderligere 10 taglejligheder, som alle er i 1 1/2 plan. Ved infill-huset mellem de to gavle har 4 boliger fået fordoblet deres areal. Loftet blev tidligere brugt til pulterrum og tørrelofter. 

 

De eksisterende lejligheder er løftet fra snævre, mørke rum, nedslidte køkkener og små toiletter til åbne og lyse rum med altandøre, med kompakt køkken og bad i høj kvalitet og med god plads til  beboernes indivudelle indretning. Omkring Jagtvej/Samsøgade-hjørnet har den løftede tagflade givet plads til et vinduesbånd, som giver boligerne fri udsigt ud over Fælledparken. 

Beliggenhed / Jagtvej/Samsøgade, København
År / 2003-2007
Areal / 70 boliger
Byggesum / 55 mio. kr.
Bygherre / AB Jagtvej/Samsøgade
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Ingeniør / Troelsgård Rådgivende Ingeniører
Entreprenør / Ringsted Bygningsentreprise RBE
Rolle / Totalrådgiver: programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse, projektering, projektledelse, fagtilsyn og byggeledelse.

KANT Arkitekter har udviklet kompakte badeværelses- og køkkenløsninger, som kan anvendes både i de nye tagboliger og ved fornyelse af boliger i øvrigt. Med »kompakte« menes her, at der er mange funktioner på lidt plads. Det betyder, at boligens basale installationer fylder mindst muligt, og på den måde får beboerne mest muligt areal til at indrette sig på. 

Projektet blev udført som demonstrationsprojekt på baggrund af By- og Boligministeriets og Kulturministeriets arkitekturpolitiske vision om at udvikle enklere og mere fleksible løsninger end dem, der var blevet traditionen i den bevarende byfornyelse under overskriften “et minimalistisk design af boligernes indretning for at nå frem til en bedre og tidssvarende udnyttelse“ og på baggrund af ”Charter 99 - Arkitekturens grundrum”. 

Byfornyelsen af de eksisterende boliger blev gennemført til en m²-pris 1/3 lavere end traditionel byfornyelse.