undervisning / daginstitution

Idrætsbørnehaven Rymarksvej

 

 

 

 

»Vi har skabt en bygning, som
er konsekvent i sit materialevalg, som er robust og forholder sig aktivt til sine brugere. Den skal kunne tåle at blive brugt«

 

 

 

 

 

 

 

 

Udflytterbørnehaven på Rymarksvej har en tæt relation til Danmarks Idrætsforbund og formidler gerne sit koncept via foredrag og idrætspædagogisk idegrundlag. Derudover har institutionen yderligere et særkende som udflytterbørnehave med tæt adgang til både skov, sø og park. Den hidtidige institution på stedet brændte ned og efterlod en tom byggegrund. Tidligere indeholdt institutionen fem grupper og optog ca. 534 m² af den i alt ca. 3.100 m² store grund. Den nye daginstitution rummer syv grupper og vil optage ca. 1.000 m².

Beliggenhed / Rymarksvej 131, KBH Ø
År / 2015-2017
Areal / 995 m²
Byggesum / 22 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Active City Transformation (ACT) og Thing & Brandt Landskab
Ingeniør / Niras A/S
Entreprenør / Ason A/S
Rolle / Totalrådgiver: brugerproces, skitsering, projektering, budgetstyring, fagtilsyn og byggeledelse
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Børnehaven kombinerer tre rumligheder; nærværet i den enkelte lille ”stue”, de større multifunktionelle bevægelseszoner samt udearealerne, som indbyder til leg og aktivitet. Dermed er der skabt gode fysiske rammer for at arbejde med børnene i både mindre og større grupper. Og ved at åbne facaden mod udearealerne, både fra stuer og fællesrum, skabes en umiddelbar adgang til udearealerne, som understøtter institutionens fokus på idræt og bevægelse. 

Ved at åbne facaden mod udearealerne, både fra stuer og fællesrum, skabes en umiddelbar adgang til udearealerne.

Institutionen er opført efter Green Building Council Denmarks principper om bæredygtighed, hvilket har haft betydning i forhold til blandt andet materialevalg, holdbarhed og vurdering af levetidsomkostninger. De bæredygtige principper har været på dagsordenen i hele planlægnings- og byggeprocessen – lige fra det indledende idéoplæg og byggeprogram til udførelse.