undervisning / skole

Hundested Skole

»Bygningerne var oprindelig disponeret som to lange, mørke gange med klasserum til begge sider. KANT nytænkte de store områder med fokus på læringsmiljøer, lys, fleksibilitet og inspirerende læringsarenaer. Vi har fået en fantastisk skole med luft, lys og mulighed for skoleliv på alle plan«

 

Ulla Schødt
Halsnæs Kommune

Ud over en ombygning, renovering og en miljøsanering tager projektet for Hundested Skole afsæt i sammenlægningen af de to afdelinger af Hundested Skole: Lerbjerg og Storebjerg. To ligeværdige pædagogiske og praktiske enheder skal finde sig til rette og finde plads under samme tag, mens Lerbjergskolen er i fuld drift. Der er i brugerprocessen formuleret en række udsagn for den værdibaserede målsætning, som fungerer som alle projektinvolveredes overordnede rettesnor i projektudviklingen.

Beliggenhed / Nørregade 87, 3390 Hundested
År / 2016-17
Areal / 4.500 m²
Byggesum / 26 mio. kr.
Bygherre / Halsnæs kommune
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Ingeniør / Aksel V. Jensen
Entreprenør / Tømrerentreprisen A/S
Rolle / Totalrådgivning: program, brugerproces, skitsering, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn

Én skole for alle / Fællesskab / Skolen i lokalsamfundet / Et rart sted at være og lære / Funktionelt for alle / Bevægelse / Udfordre normerne

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Lys, luft og læringsrum

Skolen består af otte bygninger. Blok 5 og 6 var oprindeligt benyttet til klasseværelser, men har stået tomme som følge af en pcb-forurening. Efter den fulde sanering af de to identiske blokke står kun bygningernes rå bærende konstruktioner og tagkonstruktion tilbage. 

 

Midt i begge blokke løber en meget bred gang, som ender i et glasparti for enden af gangen, som opleves lang og mørk. Gangforløbet skæres derfor over på midten, hvor der åbnes op fra gangen ud til facaden samt etableres store ovenlys, som trækker lys ind til hele gangarealet. 

I skåret midt på blokkene indrettes et grupperum i hver side som med sin glasvæg trækker facadens lys ind i fællesarealet. Foran grupperummet opsættes en siddetrappe, som danner den naturlige ramme om en præsentationszone, hvor gruppearbejder kan præsenteres.

 

Med nyt dagslys til gangarealet omdannes gangarealet til fællesarealer, som kan bruges i undervisningen til gruppearbejde og præsentationer. Omkring to klasserum, som er ’skubbet ind’ i fællesarealet, opstår lommer af mindre rum, som indrettes med sidde- og arbejdsnicher.

 

Klasserne indrettes med en læringstrappe på to siddetrin, som placeres i facaden. Trappen definerer en klar zone i rummet, hvor det vil være oplagt at lave fælles korterevarende introduktioner.

 

Indskolingen får sin egen nye afdeling af skolen med basislokaler og fritidsordning i tæt samklang.