undervisning / skole
01_holbergskolen_interior_2200x1400.jpg

Holbergskolen

Renovering af bevaringsværdig smuk skole fra 1953 med tilbygninger fra 2000. Indendørs- og udendørs faciliteter istandsættes og opdateres, så de fremstår tidssvarende og med energirigtige vinduer og istandsatte overflader.

Holbergskolen i Emdrup ved København gennemgår for tiden en omfattende forvandling. Det sker med lige dele respekt for den oprindelige arkitektur og med en ambition om at skabe et flerfunktionelt og nutidigt læringsmiljø med inspirerende klasse- og faglokaler. Det er det strategiske partnerskab TRUST, som står for renoveringen af den gamle skole.

 

Holbergskolen er med sine facader i røde mursten, sadeltag med tegl, snedkerdetaljer og høje håndværksmæssige kvalitet typisk for datidens københavnske skolebyggerier.

Beliggenhed / Frederiksborgvej 216, København NV
År / 2017-2019
Areal / 9.500 m²
Byggesum / 82 mio kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter / Nøhr & Sigsgaard
Landskabsarkitekt / GHB Landskab
Ingeniør / DOMINIA / Norconsult
Entreprenør / Enemærke & Petersen
Samarbejdsform / Strategisk partnerskab

De pædagogiske idealer har flyttet sig, og det skal en skole i dag være i stand til at kunne matche.

Teamet fra TRUST har et ansvar for at bringe den bevaringsværdige københavnerskole sikkert ind i nutiden. Det handler bl.a. om at omdanne de efterhånden noget nedslidte gangarealer og klasselokaler til et langt mere inspirerende og tidssvarende læringsmiljø, som blandt andet skal give nye pædagogiske muligheder for at arbejde med eleverne i mindre grupper.

 

»Der er sket meget på dette område. Folkeskolen er markant forandret i forhold til den skole, mange af os selv var børn i engang. For eksempel er undervisningen mindre stereotyp, mindre stillesiddende og langt mere tværfaglig. De pædagogiske idealer har simpelthen flyttet sig. Og det skal en skole i dag være i stand til at kunne matche,« forklarer Uffe Bay-Smidt.

»Skolen er opført i 1953 og tegnet af samme arkitekt, Carl H. Nimb, som i sin tid var med til at tegne Frederiksberg Rådhus – og det kan man faktisk godt se. Både i forhold til de overordnede arkitektoniske valg og de kvalitetsmaterialer, man har anvendt,« fortæller Uffe Bay-Smidt, som er partner i KANT arkitekter og ressourcechef i partnerskabet TRUST.

 

For ham er der således klare arkitektoniske kvaliteter, som er værd at bevare. Og derfor har der fra starten været fokus på at gennemføre en nænsom renovering i materialer af tilsvarende høj kvalitet – og med respekt for den håndværksmæssige omhu, der er lagt i de oprindelige bygninger.

 

Ombygningen af Holbergskolen sker samtidig med, at skolen er i drift, og forventes at være endeligt afsluttet i første halvår 2019

Der har fra starten været fokus på at gennemføre en nænsom renovering med respekt for den håndværksmæssige omhu, der er lagt i de oprindelige bygninger.