undervisning / skole
01_holbaek_realskole_2200x1400.jpg

Holbæk Private Realskole

»Det har været et omdrejnings-punkt at skabe en skoleudvidelse som peger fremad og matcher de pædagogiske idealer«

Den arkitektoniske ambition om på én og samme tid at indpasse sig og at markere en forskellighed, rummer samtidig en pædagogisk dimension. Skolens elever må nemlig gerne kunne mærke skiftet fra mellemtrin til udskoling – og her understøtter det fysiske skifte til nye rammer elevernes mentale gearskifte, når de rykker op i de ældre klasser.

 

Beliggenhed / Absalonsvej 25, 4300 Holbæk
År / 2016-2018
Areal / 1.500 m2 ny udskolingsbygning, 145 m2 ny klubbygning, 180 m2 ombygning af omklædningsrum og depoter.
Bygherre / Holbæk Private Realskole
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskab / ThingBrandt Landskab ApS
Entreprenør / BNS A/S
Ingeniør / Aksel V. Jensen A/S
Rolle / Totalrådgiver
  • slide
  • slide
  • slide

Den nye udskolingsbygning spejler skolens eksisterende bygninger med det klassiske saddeltag, gavlmotivet og farveholdningen. Alligevel markerer udvidelsen sig som en ny og anderledes bygning. Den dobbelthed ses også i materialevalget, hvor facaden kommer til at stå i råt cortenstål og – til trods for forskelligheden fra de øvrige bygninger – alligevel indpasser sig med visuel reference til skolens varme, mørkerøde teglsten. 

 

Lægger op til differentieret undervisning

Indenfor i den nye udskolingsbygning vil hver etage blive disponeret, så én årgang med tre tilhørende klasseværelser placerer sig omkring et fællesareal. Fællesarealet organiseres, så det er opdelt i mindre enheder, hvori elever kan arbejde i større og mindre grupper.

 

 

Det rå og det varme

For at skabe mulighed for at arbejde med differentierede undervisningsforløb og med forskellige indlæringsmetoder for de enkelte elever bruges facadens vinduer som et aktivt element på lige fod med den øvrige møblering. Med et simpelt greb udvides de almindelige vindueskarme til at omfatte nye funktioner. Nogle steder trækkes vinduet ned i højde og indrettes som en sidde-niche. Andre steder placeres vinduets bund i bordhøjde og kan bruges som en koncentreret arbejdsstation for 2-3 elever. Og endelig etableres der vinduer som strækker sig fra gulv til loft og bliver et ”udkigspunkt”, hvorfra man kan følge legen i skolegården og se hvem der vinder frikvarterets fodbold- eller basketballkamp. 

 

Nicherne er beklædt med træ, hvilket giver et varmt udtryk i facadernes vindueshuller og fungerer som en kontrast til facadernes vægge, som udføres i rå betonelementer.

Indenfor i den nye udskolingsbygning vil hver etage blive disponeret, så én årgang med tre tilhørende klasseværelser placerer sig omkring et fællesareal. Fællesarealet organiseres, så det er opdelt i mindre enheder, hvori elever kan arbejde i større og mindre grupper.