bolig / senior
01_hjortefarmen_boliger.jpg

Hjortefarmen

På baggrund af 50 seniorers ønsker og drømme, har vi udarbejdet Hjortefarmen – en boligbebyggelse,
hvor fællesskabet kan dyrkes og nydes

Med seniorbofællesskabet Hjortefarmen skaber vi et fællesskab, hvor forskellige mennesker kan mødes og inspirere hinanden, hvor ingen føler sig ensomme eller overset, og hvor alle har mulighed for at bidrage til - og nyde godt af - fællesskabet.

 

Hjortefarmen består af 28 seniorboliger, et fælleshus og fællesareal og udgør et lokalsamfund, der danner rammen om et aktivt seniorliv. Et sted hvor nærværet og bevidstheden om fællesskabet beriger den enkelte beboer og tilbyder noget særligt, som ikke findes i andre boformer.

 

Hjortefarmen er en bebyggelse, der fremstår enkel og tidløs i gode materialer, der patinerer smukt over tid. Den karakterfulde bebyggelse åbner sig mod fællesskabet, og giver samtidig plads til individet og privatheden, så fællesskabet bliver et tilvalg - ikke et krav

Beliggenhed / Farum
År / 2017-2019
Areal / 28 boliger / 3.000 m²
Byggesum / 51 mio. kr.
Bygherre / Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen v/OK-Bolig A/S
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Thing Brandt Landskab ApS
Ingeniør / JL Engineering A/S
Entreprenør / H. Skjøde Knudsen A/S
Rolle / Arkitektrådgiver: skitsering, projektering, brugerinddragelse og fagtilsyn
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Boligdesignet er robust og fleksibelt, så det kan imødekomme beboernes krav og ønsker - nu og i fremtiden.


Boligerne har alle gennemlyste opholdsrum med høje vinduespartier, der øger dagslystimerne og skaber god visuel kontakt til både himmelrum og omgivelser. Vi har brugt bygningskroppene aktivt til at skabe halvprivate opholdsarealer for den enkelte beboer og bearbejdet overgangene mellem de private haver og fællesarealet for at sikre gode kår for udviklingen af fællesskabet. 

Ønskerne om overdækninger og udendørs depoter har vi indarbejdet i den overordnede bygningskrop, så bebyggelsen fremstår helstøbt og sammenhængende med alt samlet under ét tag. Der er også lagt vægt på, at grundens særlige karakter med terrænfald fastholdes og tydeliggøres, så landskabets herlighedsværdi bevares og styrkes, og Hjortefarmen bliver et særligt sted med sin helt egen karakter – uden at gå på kompromis med tilgængeligheden.

Nærværet og bevidstheden om fællesskabet beriger den enkelte beboer og tilbyder noget særligt, som ikke findes i andre boformer

Den karakterfulde bebyggelse giver plads til individet og privatheden, så fællesskabet bliver et tilvalg - ikke et krav.