bolig / unge

Hans Knudsens Plads

De omkringliggende huse
udtrykker alle sammen
gentagelser og enkelt udtryk,
hvilket ligeledes er udgangs-
punktet for den ny tilbygning,
der med sin enkle materiale-
holdning og sammenhæng-
ende form vil placere sig som
endnu bygning, der både taler
for sig selv og passer ind i de
øvrige bygningers udtryk.

Eksisterende forhold

Den eksisterende bygning er opført af flere omgange. Første gang i 1950 hvor den østlige del af bygningen hang sammen med nabobygningen. Herefter blev den vestlige del af bygningen samt overbygningen tilføjet i 1959 og sammenhængen med nabobygningen sløjfet. Den eksisterende overbygning rives ned og i resten af den eksisterende bygning bliver alt revet ned, således at kun råhus med bærende søjle/drager system og facader står tilbage.

 

Den nye tilbygning udføres ovenpå den eksisterende med udgangspunkt i det eksisterende bærende system. Indretningen i den eksisterende del, som er tilpasset den eksisterende bygnings konstruktion og vinduesrytme, føres videre op i den nye del, således at skakte, bærende konstruktioner og vinduesrytme bliver ens hele vejen op igennem den gamle og den nye del.

Beliggenhed / Hans Knudsens Plads 1A
År / 2016-
Areal / 5.200 m²
Byggesum / -
Bygherre / Gefion Group
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Ingeniør / Hundsbæk & Henriksen A/S
Entreprenør / Bent Nygaard Sørensen A/S
Entrepriseform / Totalentreprise

Linjerne i det øverste volumens facade er markeret med en stående fals i facadebeklædningen, der går hele vejen op over de 3 øverste etager. De stående false følger modulet i overgangsetagen, videre ned i de eksisterende murpiller og vinduerne til værelserne placeres tilfældigt i det stramme modul og giver en styret variation, som fint modspil til den fuldstændig stramme vinduesrytme i basen.

 

Vinduer og facadebeklædningen placeres i forskellige dybde, så de lodrette bånd forstærkes med dybde-virkninger fra skyggerne.

Fremtidige forhold

Den nye tilbygning udføres med første etage i glas således at overgangen mellem den eksisterende bygning markeres som en åben og enkel etage. Nogle felter fremstår lukket, men vil være beklædt med glasplader, således at etagen opleves som et samlet bånd. Glasfacaden er udført med et en ensartet rytme i sprosserne, som letter overgangen til de sidste 3 etager, der fremstår som et samlet og simpelt volumen.

 

En tilbagetrækning af glasbåndet understreger ligeledes overgangen til det øverste, og da vinduesrytmen følger rytmen i den eksisterende bygning, opstår et slægtskab til den eksisterende bases arkitektur og samtidig en sammenhæng mellem alle 4 nye etager. Der udføres en tilbagetrækningen på penthouse etagen, men facaden udføres på samme måde som de øvrige etager og med et simpelt og åben værn samles de øverste 3 etager i et volumen og skaber et formsprog der forstærker husets arkitektur.

 

Materialer

Som beskrevet ovenfor vil den fremtidige tilbygning kun bestå af to materialer, glas og Anodiseret aluminium. Vindues sprosser udføres ligeledes i anodiseret aluminium så tilbygningens 3 øverste etager fremstår ensartet. Materialeholdningen er simpel og elegant, og tilbygningen fremstår som et elegant volumen der svæver ovenpå det eksisterende hus. Skarpe og enkle detaljer, simpel materialeholdning med fine variationer, giver en enkel og fin arkitektur, som placerer sig harmonisk og roligt i forhold til de øvrige bygninger på grunden.

 

Pladen udføres i en bronze anodiseret aluminium som står fint til de gule mursten. Et materiale som ligner nogle af de inddækninger som er udført på de eksisterende bygninger, blandt andet ved porten mod øst. De omkringliggende huse udtrykker alle sammen gentagelser og enkelt udtryk, hvilket ligeledes er udgangspunktet for den ny tilbygning, der med sin enkle materialeholdning og sammenhængende form vil placere sig som endnu bygning, der både taler for sig selv og passer ind i de øvrige bygningers udtryk.