undervisning / skole

Dyvekeskolen

 

»Skolen har været med i hele processen – vi føler, at arkitekterne har ’købt’ vores skoleprojekt og
skabt rammerne om det pædagogiske projekt«

 

Lisbeth Palm Olesen, Skoleleder, Dyvekeskolen

 

 

 

Ombygningen af Dyvekeskolen fra 1970’erne blev Årets Skolebyggeri 2014.

Skolen er blevet fremtidssikret som en moderne læringsmetropol bl.a. ved at understøtte ’Den digitale profilskole’ og ved at indrette alle klasserum med fokus på læring gennem IT og digitale medier. Som en del af “Ny skolestruktur Amager” er Dyvekeskolen renoveret og ombygget til en firesporet skole for 0.–6. klassetrin plus en specialklasserække.

Beliggenhed / Remisevej 16, København S
År / 2011-2015
Areal / 10.500 m² + 5.140 m² kælder
Byggesum / 118 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, KEjd
Konsulenter / Ulla Kjærvang og Grontmij Acoustics
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund Landskab A/S
Ingeniør / COWI A/S
Entreprenør / Enemærke & Petersen A/S
Rolle / Totalrådgiver: programmering, skitsering, brugerproces, projekteringsledelse, projektering, budgetstyring, fagtilsyn og byggeledelse
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Ved hovedindgangen er det store udhæng på undersiden forsynet med farvet LED-lys, der kan programmeres til at veksle i forskellige farvetemaer efter årstid og anledning. Når børnene møder om morgenen, skifter lyset i lyshimlen bølgevis i afstemte farver, der byder godmorgen og velkommen. I det store spisefrikvarter er der ligeledes skiftende farvet lys. Resten af tiden er lyset i indgangspartiet hvidt led-lys som i sternkanten.

 

Ved festlige lejligheder, aftenmøder etc. er der programmeret et festscenarie med mange skiftende farver, der markerer ankomsten og signalerer fest og aktivitet.

 

Dyvekeskolens rumlige struktur har været præget af lange gange og tilstødende lukkede rum, men som en del af ombygningen blev den fastlåste struktur konverteret til et moderne læringsmiljø ved at tilføje nye, høje forskelligfarvede “ovenlyshatte” i gangene, hvorunder der er etableret fællesområder med fleksible elevarbejdspladser eller til gruppebaseret undervisning.

 

Dyvekeskolen er en stor skole, der består af to lange gangforløb med fire kortere gange, der binder skolen sammen på tværs. Farvesætningen tager udgangspunkt i dette geometriske gangforløb og skaber identitet og overblik, så det er hurtigt og entydigt at aflæse, hvor man er.

 

 

 

 

Fællesområder med fleksible elevarbejdspladser

Dyvekeskolen er unikt placeret i et grønt område, og ved at etablere udgang fra alle klasseværelser til gårdhaver eller grønne udearealer er der skabt mulighed for, at eleverne kan undervises med en naturlig integration af bevægelse og natur i undervisningen. 

Udearealerne er disponeret med fokus på bæredygtighed, så elementer som solenergi og LAR (lokal afledning af regnvand) i faskiner og åbne kanaler kan indgå i scienceundervisningen. Til at understøtte den udendørs undervisning i naturfag er der etableret en stor læringsterrasse mod syd.