undervisning / videregående

Campus Bornholm

Bygherrerådgivning for samling af voksen- og ungdomsuddannelser

Visionen bag Campus Bornholm er at samle alle øens ungdoms- og voksenuddannelser på ét sted og dermed skabe et lokalt uddannelsescentrum med en stærk identitet og tværfaglig synergi. En samling af alle øens voksen- og ungdomsuddannelser ville kræve konsensus og aktivt ejerskab fra de involverede parter. For Undervisningsministeriet har KANT udført bygherrerådgivning og volumenstudier forud for arkitektkonkurrencen om ”Campus Bornholm”.

Beliggenhed / Minervavej 1, Rønne
År / 2012-2014
Areal / 21.000 m² (nybyg: 15.500 m², ombyg: 5.500 m²)
Byggesum / 340 mio. kr.
Bygherre / Undervisningsministeriet
Ingeniør / COWI A/S
Entreprenør / PL Entreprise, GVL Entreprise, Ribe vvs-service
Rolle / Bygherrerådgivning: Brugerinddragelse, programmering og udbud til arkitektkonkurrence
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Vores bygherrerådgivning forløb i to faser. KANT gennemførte først en forundersøgelse og volumenstudier af mulighederne for at etablere et Campus Bornholm, som kunne integrere alle øens ungdoms- og voksenuddannelser. Efter de indledende volumenstudier faciliterede KANT en brugerproces, som identificerede de enkelte institutioners behov med fokus på de synergier, en fusionering af uddannelserne kunne tilbyde. 

 

Dernæst udførte vi i samarbejde med COWI bygherrerådgivning med inddragelse af kommende brugere i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet.

Visionen er at skabe et lokalt uddannelsescentrum med en stærk identitet og tværfaglig synergi.

Brugerinddragelsen afklarede de mulige overlap mellem praksisbaseret og teoretisk baserede undervisningsformer, eventuelle multianvendelser af undervisningsrum og værksteder og såede frø til udvikling af nye relationer mellem uddannelsesinstitutionerne og byens idræts-, institutions- og kulturliv. Processen rummede bl.a. en interessentanalyse, og interessenternes behov  blev afklaret og beskrevet for at sikre, at alles interesser indgik i projektgrundlaget, inden der blev foretaget en endelig prioritering.

 

Campus Bornholm forventes færdigt i starten af 2018.