bolig / unge

Bryggerhuset

 »Med de nye almene ungdomsboliger på
Nørrebro kan unge få
en god, billig bolig tæt
på uddannelses-
institutionerne i et af
Københavns centrale
kvarterer«
 

 

Frank Jensen
overborgmester i Københavns Kommune

Fællesskab og individualitet

Et nybyggeri til unge københavnere med mulighed for privatliv og fællesskab. Det er udgangspunktet for ’Bryggerhuset’, hvor boligerne er indrettet som minimalboliger på ca. 25 m2 med rumstore integrerede møbler samt eget køkken og bad.


Fællesarealerne er mange og rummelige og for at skabe sammenhæng med lokalområdet orienterer stueetagens fællesareal sig mod gaden.

 

I arbejdet med at skabe attraktive ungdomsboliger har Kant Arkitekter fokuseret på fællesskabet: Fællesskabet mellem de unge, med resten af bebyggelsen og med byen som helhed.

Beliggenhed / Gormsgade, København N
År / 2013-2018
Areal / 81 boligenheder / 3.500 m²
Byggesum / 92 mio. kr.
Bygherre / Boligselskabet fsb
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund Landskab A/S
Ingeniør / COWI A/S
Totalentreprenørteam / Daurehøj Erhvervsbyg A/S med H+ Arkitekter og Niras
Rolle / Totalrådgiver: skitsering, programmering og indledende myndighedsbehandling for tilsagn om støtte. Efterfølgende: projektering
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Stueetagen er udformet med en kolonnade, som en overgangszone – eller kantzone – mellem husets fællesarealer og byens rum. Her kan de studerende trække ud og være med til at aktivere byens rum samtidig med, at byens rum fortsætter ind under bygningen og skaber forbindelse til det indre gårdrum. Her arbejdes der også med det rationale, at 81 studerende betyder rigtig mange cykler – og dem er der gjort rigeligt plads til.

 

Det er også i stueetagen, at de studerendes fællesarealer er placeret – det betyder nemlig, at de ligger som en naturlig del af den daglige gøren og laden og derfor muliggør både de planlagte og de tilfældige møder beboerne imellem – og det fremmer fællesskabet. Fællesarealerne består af opholds- og fællesrum samt en række studierum, fællesfaciliteter og et vaskeri.

Boligerne er alle placeret over stueetagen, væk fra byens rum og består af både 1- og 2-rums boliger samt 6 tilgængelighedsboliger, som kan bruges af unge med fx kørestol. De forskellige boligtyper er spredt over bygningens 6 boligetager og særligt hjørnelejlighederne sætter en ny standard for hvordan en minimalbolig kan have en høj attraktionsværdi – med unikke kik over Nørrebro

For at skabe fællesskab med de eksisterende bygninger og fulende Gormsgade karreen er der lavet to tagterrasser mod henholdsvis sydøst og sydvest, der sikre at bygningen har et harmonisk forhold til nabobebyggelsen. Terrasserne fungerer også som de mere private fællesrum for beboerne, hvor solen kan nydes over hele dagen.

Fællesfunktioner skal være en del af hverdagen, og placeres der hvor menneskerne er