undervisning / daginstitution

Børnehuset Krogstenshave

De eksisterende børnehuse Stenen og Krogen bindes sammen af en ny bygning, der forener institutionen og skaber synergi i organisering, rum og børneliv.

De eksisterende børnehuse, Stenen og Krogen, ligger i et villakvarter og består af to eftertragtede institutioner med gode fysiske forhold og udearealer, som i videst mulig grad skulle bevares. Institutionerne er lagt sammen og vi har lavet en tilbygning med rum til to nye børnegrupper.

Beliggenhed / Ejby Alle 34-35, Hvidovre
År / 2015-2016
Areal / Tilbygning: 300 m² / ombygning: 265 m²
Byggesum / 8,7 mio. kr.
Bygherre / Hvidovre Kommune
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Ingeniør / DOMINIA A/S
Entreprenør / ASON A/S
Rolle / Totalrådgiver: Brugerproces, skitsering, projektering, fagtilsyn og byggeledelse

Derudover er der etableret et nyt produktionskøkken, som kan håndtere madtilberedning til 10 grupper svarende til cirka 220 børn, afhængigt af om det er vuggestue- eller børnehavebørn.

 

De nye funktioner og den nye disponering har krævet en delvis ombygning af de eksisterende rum og med den nye tilbygning er Stenen og Krogen fysisk forbundet.

Børnehuset Krogen blev opført i 1988 og Børnehuset Stenen i 1989 på samme matrikel. De er identiske i deres ydre fremtoning, men med små planvariationer. Bygningerne er opført i en etage med gulpudsede ydervægge og sadeltage med sort tagpap samt træbeklædte hvidmalede mellembygninger.

Klyngen af mindre huse virker imødekommende for børnene og skaber interessante uderum til leg og aktiviteter

Institutionerne fremstår udefra som en klynge af mindre huse, der i deres skala virker imødekommende for børnene og skaber interessante uderum af varierende størrelse til leg og aktiviteter.

 

Den nye tilbygning er indpasset harmonisk og hensynsfuldt mellem Stenen og Krogen. Gavlbredder og taghældninger på den nye bygning er tilpasset de eksisterende volumener, og bygningens skala spejler de omkringliggende bygninger. Den nye bygning opleves som en naturlig fortsættelse af det eksisterende formsprog i et moderne greb.