bolig / familie

Boliger ved Kelleris Hegn

»Vi har brugt lang tid på at ’læse området’ og forsøge at skabe en bebyggelse som indplacerer sig nænsomt i det bakkede landskab«

Hvordan skaber man forudsætninger for et stærkt fælleskab? Og hvordan integrerer man et nyt boligområde i et naturskønt kuperet landskab – uden at gå på kompromis med områdets kvaliteter?

 

Det var den udfordring, holdet fra KANT arkitekter gav sig selv, da de skulle udvikle visionen for bebyggelsen i Kelleris i Nordsjælland.

 

Området ved Kelleris har mange naturskønne kvaliteter: Et dramatisk og kuperet terræn med store smukke træer, overdrev, diger og moser.

Beliggenhed / Kelleris, Espergærde
År / 2016-
Areal / 52.000 m² – 450 boliger
Byggesum / 650 mio. kr.
Bygherre / Projektselskabet Kelleris
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / BOGL ApS
Ingeniør / Niras
Entreprenør / -
Rolle / Arkitektrådgiver helhedsplan

»Tanken har fra starten været den, at den nye bebyggelse skulle underlægge sig naturen, ikke omvendt. Derfor har vi arbejdet med at skabe en række bio-korridorer, som binder områdets natur sammen – og som sikrer at naturen altid er nærværende,« siger Karl-Martin Buch Frederiksen, partner i KANT arkitekter. 

 

Billedet på visionen for bebyggelsen er en række “klyngetun”, en særlig norsk typologi, som netop tager udgangspunkt i fællesskabet mellem mennesker og natur. Tunene udformes som mindre boligklynger, som organiserer sig omkring et bydelstorv på en sådan måde, at naturen kigger ind og er nærværende uanset hvor i klyngen, man vælger at placere sig. Samtidig er det tanken, at boligernes organisering i tunene iscenesætter et stærkt socialt fællesskab mellem de mennesker, som vælger at leve her.  

Klyngetun er en særlig norsk typologi, som tager udgangspunkt i fællesskabet mellem mennesker og natur

»Vi har brugt rigtig lang tid på at ’læse området’ og forsøge at skabe en bebyggelse som indplacerer sig nænsomt i det bakkede landskab. Boliger som er tegnet til stedet og med en respekt for det naturområde, der findes lige netop her,« siger Karl-Martin Buch Frederiksen, partner i KANT arkitekter. 

 

Boligerne ved Kelleris Hegn udvikles af ’Projektselskabet Kelleris’ og gennemgår i øjeblikket lokalplansbehandling, interessentdialog og myndighedsprojekt m.v.