undervisning / skole
01_Bellahoej_Skole_gymnastiksal.jpg

Bellahøj Skole

Ny bygning og ombygning af eksisterende bevaringsværdig skole skal bringe læringsmiljøet ind i fremtiden – både pædagogisk og bygningsfysisk

Bellahøj Skole ombygges og kapaciteten udvides med ét spor og 112 fritidspladser. Det er to hver for sig udfordrende opgaver i betragtning af, at skolen er bevaringsværdig i klasse 2 – og i øvrigt skal være i fuld drift i hele projekterings- og udførelsesperioden.

 

Under ombygningen arbejder vi både med bygningsfysisk genopretning og en modernisering, så skolen kan leve op til nutidens og fremtidens pædagogiske metodik. Der skal være plads og rum for undervisningsdifferentiering, inklusion og læring gennem fysisk aktivitet. Her er det særligt vigtigt at indarbejde synergier og se muligheder i en eksisterende ramme af en arkitektonisk meget fin skole.

Beliggenhed / Svenskelejren 18, Brønshøj
År / 2015-
Areal / Renovering: 7.500 m² / nybyg: 2.000 m²
Byggesum / 179 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter A/S + EFFEKT
Landskabsarkitekt / Kragh og Berglund A/S
Ingeniør / NIRAS A/S
Entreprenør / NCC A/S
Rolle / Totalrådgiver: program, brugerproces, skitsering, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Vi arbejder visionært og kreativt med materialiteter og overgange, der i et distinkt formsprog skaber sammenhæng og helhed i æstetisk og funktionaliteter i skolens bygningsmasse.

 

Med udgangspunkt i Københavns Kommunes manual for brugerinddragelse i skolebyggerier gennemfører vi en brugerdrevet udviklingsproces, hvor vi nøje afdækker skolens nuværende kvaliteter og styrker, samtidig med at vi får kendskab til udfordringer og barrierer for en velfungerende pædagogisk hverdag.

Et distinkt formsprog skaber sammenhæng og helhed mellem æstetisk og funktionaliteter i skolens bygningsmasse.

Vi indhenter brugergruppernes input til visioner og ønsker for det fremtidige skoleliv, og vi afprøver systematisk løsningsforslag i relevante brugerfora. På den basis får vi et solidt kendskab til skolens hverdag og behov som afsæt for en meningsfuld formgivning af den omfattende udvidelse af såvel lærings- som fritidsfaciliteter.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide