undervisning / videregående

Professionshøjskolen Metropol

 

»En ny bygning og en ombygning

af det eksisterende uddannelses-

og læringsmiljø i Sigurdsgade

styrker professionshøjskolens

campuskarakter og samspil

med byen«

Fra mange m2 til kloge m2

Projektet tog afsæt i Professionshøjskolen Metropols campusstrategi, som har til formål at forvandle ’mange m² til kloge m²’. Strategien skaber sammenhæng mellem Metropols mange professionsuddannelser og har særligt fokus på udvikling af nye samarbejder og øget synlighed - både inden for den enkelte uddannelse og mellem uddannelserne og lokalområdet. 

Beliggenhed / Sigurdsgade 26, København N
År / 2013-2017
Areal / Nybyg: 5.200 m² / ombygning: 8.300 m²
Byggesum / 150 mio. kr.
Bygherre / Professionshøjskolen Metropol
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Active City Transformation (ACT)
Ingeniør / OBH Gruppen A/S
Entreprenør / Elindco Byggefirma A/S
Rolle / Totalrådgiver: Programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse i alle faser og IKT
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Fra småindustri til campus

Professionshøjskolen Metropol i Sigurdsgade ligger i et blandet byområde med en lidt rå og upoleret karakter. Den karakter er ført over i de nye facader i cortenstål. Det rå stål beklæder den nye bygning, trækker sig i et bånd forbi hovedindgangen i en eksisterende bygning og op på den nye tagetage på den gamle, bevaringsværdige bygning. 

Facaden er specialudviklet og består af perforerede plader med lys bagved. Foran glaspartier fungerer facadepladen som skodder, der kan justere dagslysindtaget.

Professionshøjskolens lysende facade markerer den nu i gadebilledet - og i bydelens bevidsthed.

Projektet har særligt
fokus på udvikling af nye
samarbejder og øget
synlighed

Funktioner og rum

Kort efter projektstart blev KANT’s ydelser udvidet til at omfatte alle projektfaser. Derfor analyserede vi, i tæt samarbejde med bygherre, det foreliggende projekt, hvorefter alle projektets funktionelle sammenhænge blev udfordret og efterprøvet. Bagefter udviklede vi i samarbejde med brugerne et detaljeret byggeprogram, som blev brugt som et gennemgående værktøj til kvalitetssikring i alle projekteringsfaser.


Resultatet blev, at vi fik højnet det eksisterende studiemiljø og skabt plads til 900 nye studerende på Ernærings- og Sundhedsuddannelserne.

Læring i praksis

Fremtidens Professionshøjskole Metropol består af en række faglige miljøer fordelt sådan, at der opstår flest mulige fællesarealer i de fysiske overgange mellem de enkelte uddannelser.
 

Den nye bygning, bygning B, rummer ernæringsuddannelserne med teknisk krævende undervisningsfaciliteter og kompetencefællesskaber. Kompetencefællesskaberne er en nytænkning af laboratorie-, forsknings- og undervisningsfaciliteterne, som understøtter synergier på tværs af fagene.


‘Praksishuset’ for bl.a. fysioterapeuter og sygeplejersker har en tværfaglig funktion, som samler uddannelserne omkring træningsfaciliteter med simulationsrum og åbne konsultationsfaciliteter, hvor de studerende for første gang møder borgeren.