undervisning / videregående

Professionshøjskolen Metropol

 

En ny bygning og en ombygning

af det eksisterende uddannelses-

og læringsmiljø i Sigurdsgade

styrker professionshøjskolens

campuskarakter og samspil

med byen

Fra mange m2 til kloge m2

Projektet tog afsæt i Professionshøjskolen
Metropols campusstrategi, som har til formål
at forvandle ’mange m² til kloge m²’. Strategien
skaber sammenhæng mellem Metropols mange
professionsuddannelser og har særligt fokus på
udvikling af nye samarbejder og øget synlighed
- både inden for den enkelte uddannelse og
mellem uddannelserne og lokalområdet. 

Beliggenhed / Sigurdsgade 26, København N
År / 2013-2017
Areal / Nybyg: 3.300 m² / ombygning: 8.300 m²
Byggesum / 150 mio. kr.
Bygherre / Professionshøjskolen Metropol
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Active City Transformation (ACT)
Ingeniør / OBH Gruppen A/S
Entreprenør / Elindco Byggefirma A/S
Rolle / Totalrådgiver: Programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse i alle faser og IKT
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Fra småindustri til campus

Professionshøjskolen Metropol i Sigurdsgade ligger i
et blandet byområde med en lidt rå og upoleret karakter.
Den karakter er ført over i de nye facader i cortenstål. Det
rå stål beklæder den nye bygning, trækker sig i et bånd
forbi hovedindgangen i en eksisterende bygning og op
på den nye tagetage på den gamle, bevaringsværdige
bygning. 

 

 

 

Facaden er specialudviklet og består af perforerede
plader med lys bagved. Foran glaspartier fungerer
facadepladen som skodder, der kan justere dagslysindtaget.

Professionshøjskolens lysende facade markerer den
nu i gadebilledet - og i bydelens bevidsthed.

Funktioner og rum

Kort efter projektstart blev KANT’s ydelser udvidet til at omfatte
alle projektfaser. Derfor analyserede vi, i tæt samarbejde med
bygherre, det foreliggende projekt, hvorefter alle projektets
funktionelle sammenhænge blev udfordret og efterprøvet.
Bagefter udviklede vi i samarbejde med brugerne et detaljeret
byggeprogram, som blev brugt som et gennemgående værktøj
til kvalitetssikring i alle projekteringsfaser.


Resultatet blev, at vi fik højnet det eksisterende studiemiljø og
skabt plads til 900 nye studerende på Ernærings- og Sundhedsuddannelserne.

Læring i praksis

Fremtidens Professionshøjskole Metropol består af en række
faglige miljøer fordelt sådan, at der opstår flest mulige
fællesarealer i de fysiske overgange mellem de enkelte
uddannelser.

 

Den nye bygning, bygning B, rummer ernæringsuddannelserne
ed teknisk krævende undervisningsfaciliteter og kompetence-
fællesskaber. Kompetencefællesskaberne er en nytænkning
af laboratorie-, forsknings- og undervisningsfaciliteterne, som
understøtter synergier på tværs af fagene.


‘Praksishuset’ for bl.a. fysioterapeuter og sygeplejersker
har en tværfaglig funktion, som samler uddannelserne
omkring træningsfaciliteter med simulationsrum og åbne
konsultationsfaciliteter, hvor de studerende for første gang
møder borgeren.