undervisning / skole

Kildevældsskolen

Beliggenhed /
Bellmansgade 5A, København Ø
År /
2015-
Areal /
Renovering: 13.500 m² / nybyg: 500 m²
Byggesum /
155 mio. kr.
Bygherre /
Københavns Kommune, ByK
Arkitekt /
KANT arkitekter A/S + EFFEKT A/S
Landskabsarkitekt /
Thing Brandt Landskab ApS
Ingeniør /
Balslev A/S (projektering) + Aksel V. Jensen A/S (fagtilsyn og projektopfølgning)
Rolle /
Totalrådgiver: program, brugerproces, skitsering, projekteringsledelse, bæredygtighedsledelse, projektering og fagtilsyn

 

 

 

 

 

Et nyt kulturcenter skaber, sammen med en ombygning af skolens nye funktioner, et stærkt lokalt samlingspunkt, som bliver drivkraft for
bydelens sociale
transformation

 

 

 

 

 

Et nyt, samlende kulturcenter for den mangfoldige bydel, ydre Østerbro, har været længe undervejs. Nu etableres centeret som en tilbygning til den bevarings-værdige Kildevældsskolen. Som kulturbærer og lokalt samlingspunkt vil skolen tilbyde aktiviteter og nye funktioner for fællesskabet. Samtidig ombygges og renoveres skolen, og vi etablerer 115 nye fritidspladser.

 

Kildevældsskolen er en stor københavnsk folkeskole, der er bevaringsværdig i klasse 3. Skolens bygnings-fysiske efterslæb kompenseres nu ved en omfattende helhedsrenovering, hvor vi imødekommer behovet for pædagogisk modernisering og vægter indsatsområderne i en helhedsorienteret bæredygtig tilgang.

Læs mere
Rumlig og landskabelig sammenhæng. Snit gennem eksisterende Nordfløj og ny tilbygning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Stemning i klimarummet
Vinduesnicher i nordfløjen indrammer optræden i klimarummet
Podietrappe