Bellahoej-Skole_1110x700_Render2_TOP.jpg
undervisning / skole

Bellahøj Skole

Beliggenhed /
Svenskelejren 18, Brønshøj
År /
2015-
Areal /
Renovering: 7.500 m² / nybyg: 2.000 m²
Byggesum /
150 mio. kr.
Bygherre /
Københavns Kommune, ByK
Arkitekt /
KANT arkitekter A/S + EFFEKT A/S
Landskabsarkitekt /
Kragh og Berglund A/S
Ingeniør /
Alectia A/S
Rolle /
Totalrådgiver: program, brugerproces, skitsering, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse

 

 

 

 

En ny bygning til udskoling og idrætsfaciliteter markerer skolens idrætsprofil,
mens ombygningen af den
bevaringsværdige skole-
bygning bringer lærings-
miljøet ind i fremtiden
– pædagogisk og
bygningsfysisk

 

 

 

 

Bellahøj Skole ombygges og kapaciteten udvides med ét spor og 112 fritidspladser. Det er to hver for sig udfordrende opgaver i betragtning af, at skolen er bevaringsværdig i klasse 2 – og i øvrigt skal være i fuld drift i hele projekterings- og udførelsesperioden.

 

Under ombygningen arbejder vi både med bygnings-fysisk genopretning og en modernisering, så skolen kan leve op til nutidens og fremtidens pædagogiske metodik. Der skal være plads og rum for under-visnings-differentiering, inklusion og læring gennem fysisk aktivitet. Her er det særligt vigtigt at indarbejde synergier og se muligheder i en eksisterende ramme af en arkitektonisk meget fin skole. Vi arbejder visionært og kreativt med materialiteter og overgange, der i et distinkt formsprog skaber sammenhæng og helhed i æstetisk og funktionaliteter i skolens bygningsmasse.

Læs mere